Vindplader tag

Ud over at guide vinden op på loftet fungerer pladerne også som materialestop, da isolering ikke må ligge an mod tag. Dels bliver isoleringen fugtig da den så ikke kan ventilere og dels ødelægges taget. Dårlig isolering ved kant uden fodbræt eller vindplade.

Vindplader og fodbræt monteret. På en virkelighedstro model vises, hvordan et koldt skunkrum isoleres korrekt indefra. Inddækninger af metal – mellem tag og murværk.

Der er afsnit i serien. Ved dryp fra fritstående, pladeoverdækkede tage – fx af parkeringsanlæg, oplagringspladser, carporte og terrasser – rettes undersøgelserne ofte mod utætheder i tagdækningen. En af de største gevinster, du kan hente hjem på varmeregningen, er at efterisolere loft og tag. Efterisolering kan udføres på flere måder.

Mangelfuld ventilation af tage 12. Hvornår kan det svare sig at. Kan du selv efterisolere dit tag? Jeg har et spørgsmål (sjovt nok). Jeg er igang med et renoveringsprojekt i mit gamle hus.

Har også haft et par andre tråde herinde vedr. Vindstop materiale valg Beiträge 24. Windplader – Nettrælasten nettraelasten. Anvendes til vindstop mel.

Diffusionsåbne WinWin plader. Til nybyggeri, renovering og efterisolering. Ligeledes er pladerne UV bestandige. WinWin pladerne er micro perforeret fra begge sider, så de er diffusionsåbne (Z-værdi 94). Det gør vi for at opnår den rette ventilation.

Vi sørger om nødvendigt for at hæve loftets gangbro og bygge en kasse omkring adgangen til loftet, så loftisoleringen ikke kan ryge ned. Så ring til os, eller klik ind under isoleringstjek eller termografi for at se vores standard . For at opnår den maksimale effekt af en efterisolering bør der laves vindafskærmning i kanten af huset, såkaldte vindplader. Dermed undgår vi at der blæser kold luft ind i isoleringen i kanten og trækker . Eller kan du måske endda se, at sneen smelter hurtigt på dit tag om vinteren?

Med det professionelle udstyr vi benytter, kan en gennemsnitlig loftisolering klares på kun en dag, inkl. Dette gør os i stand til at udføre alle . Huset i Bagsværd havde fået rejst et tag på et tidligere tagpap tag. Ventilationen på taget er konstrueret ved tagfoden, hvorfor der kræves vindplader for ikke at få lukket for ventilationen.

Efter at have fået monteret vindplader.

Se video om montage af vindplader nedenfor eller se figur med vindpladens opbygning. Arbejdet med at isolere: Nyt tag samt forberedelse til efterisolering. Klar til isolering af loft med vindplader 200.

Færdigisoleret loft med 2mm papiruld. Isolering af skråvæg 3mm papiruld. Klargøring med vindplader til efterisolering.