Vindmøllestøj afstand

Sikkerhedsafstand over km væk. Lige udenfor naboens hus må støjen fra nye vindmøller ikke oversige dB( A). I tættere bebyggelse dog højst dB(A). Det svarer til lyden af sagte tale eller hvisken.

Begreberne infralyd og lavfrekvent støj fører jævnligt til debat i pressen.

Hvor stor afstand er der fra møllen til naboen ? Vi har brugt en udvidet husprismodel i forhold til den, man kender fra både gældende VE-regler og Skatteministeriet. Vores medregner alt fra byggeår, tagkonstruktion, afstand til isolerende ting i landskabet osv. Hun beretter til Videnskab.

Undersøgelsen viser også at genegraden ikke afhænger . Senere har miljøminister Karen Ellemann (V) bedt Miljøstyrelsen lave nye, bindende regler for vindmøllestøj – og dermed er den gamle diskussion irrelevant, mener Juliane . Støjen lyder som et jetfly på afstand , men det lander bare aldrig, siger 53-årige Kent Nielsen, der har boet med sin kone i huset i år.

Vindmøllerne er ret generende. Ingen fred i stuen – De tre møller står lige ude foran vores stuevindue, og det betyder, at når vi sidder der og f. I dag siger afstandsreglerne, at en 1meter høj mølle må stå med 6meters afstand til beboelse. Thomas Andresen (V) mener, at afstanden skal være mindst en kilometer, for at undgå støjgener. Og han får medhold fra en af verdens førende eksperter i påvirkning fra vindmøllestøj. Her på siden kan du finde rapporter og baggrundsviden om støj, skyggekast, lysmarkering og sundhed.

Som kommune skal disse miljøpåvirkninger varetages i Miljøvurderingen og VVM´en. Sådanne målinger skal laves ved bestemte vindhastigheder, og med en mikrofon i en bestemt retning og afstand. Miljøstyrelsen vil af en eller anden grund ikke tillade, at der i stedet måles på en anden mølle, siger Gunnar Lisby Kjær, som nu har bedt om en midlertidig rapport. Men efter de målinger, jeg . SygdoKræftens Bekæmpelse store undersøgelse af vindmøllestøj hos naboerne til vindmøllerne vil ikke kunne bruges. Men undersøgelsen vil aldrig kunne besvare spørgsmålet om hvilken afstand , der er tilstrækkelig mellem møller og boliger.

Fem år efter at fagfolk, inklusiv . Men de forklarer, hvorfor vindmøllestøj kan være generende for vindmølle- naboer selv på så lang en afstand som kilometer, selv om kontrolmålinger med de i dag anvendte målemetoder ikke viser overskridelser af støjgrænserne. Mange støjmålinger udføres på solrige sommerdage med rolige .

Ved en afstand af 8meter til en vindmølle vil husprisen falde – pct. Hvad angår vindmøller, siger vindindustrien og miljøstyrelsen, at der ”ikke videnskabeligt er påvist en sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredsskader”. Læserbrev: Nu har jeg i seks år kæmpet, ikke mod vindmøller, men for at man stiller vindmøllerne i rimelig afstand fra menneskeboliger.

Peter Hummelmose (V) forsvarer . På kort afstand kan møllerne opleves dominerende. Med hensyn til opstilling af husstandsmøller henvises til afsnit 7. Maksimal totalhøjde og antal møller. Vindindustrien har via Jysk Analyse bekræftet talrige udenlandske undersøgelser , der viser at procent af direkte naboer oplever forstyrret nattesøvn, mens der blandt beboere på to km afstand kun er procent.

Kniber det med argumentationen, så råb lidt højere”, synes at være strategien i den aktuelle debat om støj fra vindmøller.