Vindmøller lavfrekvent støj

Danske forskere viser i førende tidsskrift, at store vindmøller støjer meget mere end mindre møller. Resultaterne skærer sig ind i aktuel og stormfuld debat om store vindmøller i Danmark. Støj fra vindmøller indeholder både støj ved lave og høje frekvenser. Lavfrekvent støj fra store vindmøller.

Tidlig version også kaldet pre-print.

Link to publication from Aalborg University. Citation for published version (APA):. Meningsmålingen viser også, at den primære ulempe er støj. Kategorier af støj: Almindelig støj ca.

Det gælder også støj fra vindmøller. Støj er lydbølger, der har større eller mindre styrke, som måles i decibel (dB). Varmepumper, vindmøller og kompressorer er blandt de typiske kilder til lavfrekvent støj , som lydforskerne på Aalborg Universitet opsnapper med deres måleudstyr.

Politikere kritiserer forløbet, og naboer til vindmøller kalder processen for aftalt spil.

Ofte er det lavfrekvente område et grænselan hvor lyd kan føles fysisk, men lydforskere på Aalborg Universitet har gennem . En voksende bekymring i befolkningen for, at store nye vindmøller skulle påvirke omgivelserne med betydelig mere lavfrekvent støj end oplevet med de kendte mindre vindmøller. En konkret sag ved Testcenteret på Høvsøre, hvor naboer var generet af lavfrekvent støj. Generel mangel på viden om . DELTA er lavfrekvent støj fra store vind- møller blevet undersøgt. De afsluttende lyttetest blev udført at to engelske universiteter. De lyde, vi mennesker kan høre, ligger . Naboer til store vindmøller flygter fra deres huse, fordi generne fra ikke mindst lavfrekvent støj er så store, at de ikke længere kan holde ud til at blive på deres bopæl.

Samtidig viser målinger med en ny støjmåler fra Aalborg Universitet, at den lavfrekvente støj i flere tilfælde er over . REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER. Anmeldelse og tilsyn med vindmøller. Vejledning om støj fra vindmøller.

Naboer flygter fra lavfrekvent støj fra kæmpevindmøller. Vindmøllebekendtgørelsen. Borgerlige politikere ønsker bedre beskyttelse til naboerne og vil have kigget reglerne igennem.

Støjen fra vindens susen i træer og buske vil være højere, når det blæser.

Men man kan godt høre vindmøllen alligevel, fordi støjen har et karakteri- stisk mønster, der adskiller sig fra raslende blade. Grænser for lavfrekvent støj. Den lavfrekvente støj fra vindmøller stammer fra møllernes maskinhus og kan lyde som en brum-.

Der er god overensstemmelse mellem beregnet og reel støj fra vindmøller , viser måling. Author: MAZ PLECHINGER, Category: News. Den, der ejer en vindmølle , er ansvarlig . Miljøstyrelsen finder, at en grænseværdi på dB giver en god beskyttelse mod lavfrekvent støj fra vindmøller.

Danmark er det første land i verden, som har fået en bindende grænser for lavfrekvent vindmøllestøj. En af grundene til protester mod vindmøller er frygt for negative effekter af støj, specielt fra lyde i det lavfrekvente område. I øjeblikket ved man kun lidt om vindmøllestøjs indhold af lave frekvenser og de eventuelle virkninger heraf. Risikoen for gener fra lavfrekvent støj kan derfor som regel hverken be- eller afkræftes.

Når der planlægges nye vindmøller , skal de sættes op i klynger, og der skal laves støjberegninger. Ansøger anvender et akkrediteret firma, som .