Ventilation af tagrum krav

I dette erfaringsblad redegøres generelt for udformningen af de forskellige former for ventilation , som anvendes i forbindelse med – sadeltage – pulttage. Hvis bygningsreglementets krav til tæthed af dampspærre er dokumenteret (blower-door test), kan tagfodsventilationen udelades. Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp på spær og undertag i en tagkonstruktion med et utilstrækkeligt ventileret tagrum.

Manglende ventilation kan give råd og svampeskader. Husk mm luft mellem isolering og undertag. Kan vi undvære vindspærre hvis vi isolerer med papiruld?

Hvorfor er ventilation af. Hvad er årsagen til, at taget. Til gengæld er der høje krav til isoleringen, der danner underlag for tagdækning med Icopal tagpap. Der etableres nødvendig ventilation af tagrum. Ventilering kan ikke ske gennem skumbølgeklodser.

Ventilationsåbninger fordeles jævnt over den flade, der skal ventileres. Utilstrækkelig ventilation af tagrum med deraf følgende kondensdryp fra undertaget. Ud fra iagttagelse ved isolering under det diffusionstætte undertag, der vender ud mod tagrum over værelse – hvor der er betydeligt mindre afstand imellem isolering og undertag end det normale krav , som er min.

Tilsvarende gælder for paralleltage, dvs.

Her skal der være ventilation mellem undertag og isolering. Mindst mm hulrum ved fast undertag og mindst mm ved undertage af træfiberplader og banevarer, målt ved spærene, . Anvisningerne kan downloades via link til højre. Bygningsreglement – top . I det efterfølgende er hver bygningsdel behandlet for sig. Omtalen begynder med en definition af bygningsdelen (for dette formål), hvorefter der følger en kort beskrivelse af bygningsdelen opdelt i underpunkter efter behov.

Undertiden er også den konstruktive opbygning for bygningsdelene beskrevet . Desuden er det et generelt krav at køkkener skal forsynes med emhætte med udsugning over kogepladerne. Emhætten skal have regulerbar, mekanisk udsugning og afkast til det fri. Enfamiliehuse med naturlig ventilation.

Mekaniske ventilations muligheder. Styring af mekanisk ventilation. Køb af mekanisk ventilation til boligen. Dette krav anses for opfyldt, når rummene ventileres.

Krav til ventilation afhænger både af tagkonstruktion og undertag. Man skelner mellem diffusionstætte og diffusionsåbne undertage. Anvendes Halotex RSi et uudnyttet tagrum , bør tagrummet . Frisk luft til dit tagrum.

Den øverste række i tabellen gælder for tage, hvor der er ventilation ved tagfod samt begge sider ved kip. Effektiv ventilation holder taget tørt. Tagrum skal holdes fri for fugt og fugtig luft, for at råd og svamp ikke skal udvikle sig i tagkonstruktionen.

Valget af materialer varierer ud fra anvendelsesområde og specielle ønsker og krav. Det er vigtigt, at tagrummet ventileres effektivt, så. Større krav til ventilation.