Vejstøj grænseværdi

Der findes vejledende eller bindende støjgrænser for de fleste typer af ekstern støj. Grænseværdierne udgør grundlaget for myndighedernes vurdering af støjforurening. Hvad betyder de vejledende grænseværdier ? Hvis støjen er over Lden dB, betegnes boligen som stærkt støjbelastet.

For erhvervsområder med kontorer og lignende er den vejledende grænse dB.

B), der er den vejledende grænseværdi for vejstøj. Støj i det eksterne miljø er normalt ikke så kraftig, at den giver høreskader, men støjen kan være generende . I ”Trafikstøj i boligområder” var mulighederne for at reducere støj ved eksisterende boliger derimod ikke direkte behandlet. Vejledningen her har både fokus på, hvad kommuner kan gøre for at undgå, at der opstår støjgener. GUG: I årtier har beboere i området ved Bavnevangen i Gug, Aalborg, døgnet rundt været udsat for motorvejsstøj i et niveau, som ligger langt over Miljøministeriets vejledende grænseværdi , men nu har de håb om, at der inden for et par år sættes støjafskærmning op langs E45.

Det vurderer Rasmus Prehn, . Der er i byggetilladelsen krav om en redegørelse for, at trafikstøjen indendørs overholder.

Situationsplan med skitsering af vejene og markering af matriklen med grønt. B (tidligere grænseværdi for vejtrafikstøj). Det anslås desuden, at omkring 25. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejstøj i kontorer på dB Lden.

Erhvervs- og industriområder. Områdetype (faktisk anvendelse). B, og støjgrænsen for boligområder hedder herefter dB. Det er ikke kun det ny tal, der kræver tilvænning, men også at mange af de erfaringer og forventninger om, hvordan lyden udbreder sig og . B højere end grænseværdien eller endnu højere.

Arealer langs eksisterende jernbanestrækninger må ikke anvendes til nye støjfølsomme formål, hvor støj fra jernbanetrafikken . Metode og forudsætninger. VEJSTØJEN VED RINGVEJSSTRÆKNINGEN I KØGE. Resultater af støjberegningerne.

Støj fra trafik, industri og musik kan være til stor gene. VM acoustics Ole Jacob Veiergang. Bor du et ste måske i en almen bolig, hvor du føler dig særligt generet af støj ?

Så læs med her, og få indblik i, hvordan fx den københavnske vejstøj kan påvirke dit helbred.