Vejbump regler

Kommunen skal vurdere færdselsmæssige og vejtekniske hensyn. I Vejdirektoratets bekendtgørelse nr. Transportministeriets bekendtgørelse nr. Trapezbump med modificerede ramper.

Præfabrikerede permanente bumptyper.

Bilagsoversigt findes på næste side. De godkendte bumptyper udført efter disse anvisninger opfylder funktionskravene i Bekendtgørelse om hastighedsdæmpende vejbump (ref. 2). Andre bump kan kun anvendes, hvis de ifølge test lever op til samme funktionskrav. For at få godkendt en anden bumptype, skal vejbestyrelsen indsende en . Jan Rubin, formand for Ejerforeningen Nordre Munkegår at kommunen havde besluttet at etablere vejbump på Dalstrøget imod medlemmernes ønske og bag deres ryg.

På Resedavej er situationen den modsatte. Her kæmper beboerne forgæves for at få bump.

Udlagt vejareal er grundarealer, der har pålagt servitutter. Godkendte belysningspro- jekter kan efter anlæg overtages og drives af Københavns Kommune efter gæl- dende regler. Kloakændringer – særskilt ansøgning.

Bjørn Westh (S) udsender et cirkulære. I et svar til Erik Jacobsen (V) oplyser trafikministeren, at der bliver tale om bindende regler. For et år siden oplyste den daværende trafikminister Jan Trøjborg (S), at der ikke er særlige problemer i . Hvis I ønsker at trafikanterne nedsætter farten på vejene i jeres område, kan I søge om tilladelse til at lave vejbump eller andre hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Regler for bump kan findes på Vejdirektoratets hjemmeside om hastighedsmålinger over bump – klik her. Private fællesveje er ikke omfattet, da der gælder særlige regler herfor. Fartdæmpere er derfor omtalt som vejbump i retningslinjerne.

Et vejbump er en effektiv fartdæmper, som kan benyttes i mange forskellige sammenhænge. TDJ vejbump er fremstillet af gennemfarvet, skridsikker, massiv, og jernarmeret gummi. TDJ trafikgummi påtager sig intet ansvar for regler vedrørende montering, og anvendelse af vores trafikprodukter.

Grundejere medde- ler, når projektet er klar til kommunalt gennemsyn. Drift og vedligeholdelse. Grundejerne skal vedligeholde vejen, og de nye foranstaltninger med eventuel beplantning.

En gartneraftale kan være en fordel. Et ægtepar har gennem år kæmpet for at få vejbump der, hvor de bor. Nogle skal jo dø, før vi får et vejbump. Men for ældre huse, som eksempelvis dem på Nørrevænget, er der ingen regler , forklarer en seniorforsker fra Vejdirektoratet.

Vrede forældre laver selv vejbump. I søndags gik vrede forældre i aktion for at stoppe farlig trafik foran den lokale skole. De lagde selv bump i Prinsessegade fra gymnasiet til Refshalevej. Sådan gik forældre i aktion søndag for at gøre deres børns skolevej mere fredelig.

Her hvor jeg bor er lavet nogen, og har proble. Et kvalitetsprodukt fra vores tyske leverandør. Når nye vejbump etableres, skal der være overensstemmelse mellem den skiltede hastighed (som hos os km) og udformningen af vejbump.

Der findes forskellige hastighedsdæmpende foranstaltninger, som fx vejbump , chikaner, indsnævringer af vejen med vejbede i en eller begge sider. Vær opmærksom på, at vejbump ikke. Håndbogen kan findes ved . Vejdirektoratet har udarbejdet ”Håndbog om fartdæmpere”, hvor regler på området er nærmere beskrevet.