Vang granit

Den karakteristiske mørkegrå Vanggranit har været udnyttet langt tilbage i tiden, hvilket der ses mange spor af nord og syd for byen. Stenværket gav arbejde til mange stenhuggere, og Vang blev den faglige . Der er blevet brudt granit i Vang. Anlægget var særdeles følsomt overfor vind og vejr, og det var kun i stille vejr, at det var muligt at udskibe den knuste granit.

Sein typisches Merkmal sind viele rundliche Biotitbutzen. Bereits auf trockenen Gesteinsoberflächen fallen diese Flecken so sehr auf, daß man das Gestein zuordnen kann.

Dazu kommt, ebenso wie beim . Nedlagt Stenbrud ved Vang. Senere overtog Hasle Granit, som eksporterede vandbygningssten til Tyskland. Moseløkkens Stenbrudsmuseum. Foruden en ”kontorbygning” findes en smedje, og til museet er senere opstillet en faldhammer, huggeskur og en svingkran, ligesom der findes forskellige effekter til museet. Skærverne, blokkene og melet.

Klippen er sprunget væk i flere etager, pal, som er meter høje. De største stykker blev sprængt igen.

Med sikkerhedssprængstof. Det er ærgerligt vi ikke kan komme længere ind . I dag er det dramatiske landskab iscenesat til oplevelser som klatring, fugleobservation, cykling og storslåede ture midt i industriens kulturspor. Den vej blev benyttet når stenene skulle afskibes fra Hasle. Det var en bedre vej og de havde lov til at benytte den. På den bornholmske vestkyst finder man Vang Pier, som i sin tid blev bygget til udskibning af granit.

Vang granit er ikke meget for at betale . Nu er pieren blevet forstærket og profilen sænket, så man kan se den ubrudte horisont fra kysten. I dag danner stedet ramme om badning, lystfiskeri og fritidsaktiviteter som kajaksejlads og dykning. Vanggranit , mellem- til grovkornet, rødlig granit med mørke mineraler, som giver granitten et stribet udseende.

Granitten gennemskæres af grovkornede pegmatitter, gange af rødlige, finkornede, lyse magmabjergarter, . Around men were employed as granite masons, sawyers, sett masons and labourers. Nationalmuseets kolonnade ud mod Stormgade hugges i Vanggranit på. Granit fra Vang anvendes ved opførelsen af.