Vanddampdiagram

Måling foretages og registreres løbende over . Den øverste kurve (1 RF) viser det højst mulige vanddampindhold i luft i afhængighed af temperaturen. Kurven for 1 RF kaldes også for mætningskurven. Jo højere temperaturen er desto mere vanddamp kan luften indeholde.

Jo lavere temperaturen er desto mindre vanddamp kan luften indeholde.

Dette forhold er årsagen til at der kan optræde risiko for kondens inde i konstruktioner, hvor fugtig luft afkøles! Den sorte linje illustrerer et scenarie hvor luft udefra med en temperatur på °C og en . Vanddampdiagram – hentet fra SBi anvisning 2“Fugt i bygninger”. Eksempel der betegner opvarmning uden ekstra fugttilførsel, svarende til en vandret linje . Design varmeledningsevne for konstruktionsmaterialer, byggematerialer og brugsstoffer m. Kemiske produkters viskositet.

Lineære varmeudvidelseskoefficienter.

Kemikaliebestandighed for bitumen og polymerbitumen. Damptrykstabel (mættet vanddamp). Da varm luft kan indeholde meget mere vand end den kolde luft, bliver den relative luftfugtighed dog mindst indendørs i vinterhalvåret.

Dette kan illustreres i nedenstående vanddampdiagram. Dugpunktstemperatur og kondens. IXdiagram og kan fx anvendes til at undersøge. Dette er projekterings-, udførelses-, anvendelses- og produktanvisninger fra Phønix Tag Materialer til professionelle brugere af vores produkter. Bemærk vores ansvarsfraskrivelser her.

Afkryds ønskede afsnit og tryk på ”Eksportér som PDF” eller udfyld formularen og tryk på ”Få tilsendt som tryksag (kopi). Forholdet mellem temperatur, absolut fugtindhold i luften og den relative fugtighed beskrives bedst ved et vanddampdiagram som vist nedenfor. Luft, der ikke er mættet med vanddamp, be- skrives ved den relative fugtighe RF, der måles i. Den relative fugtighed angiver, hvor mange procent.

Mange beregningsværktøjer kan undværes – hvis bare man har lidt fornemmelse for basale hygrotermiske forhold. DTU Civil Engineering, Technical University of Denmark. Fugtisolering af kælderydervægge.

Det er velkendt at jo varmere en konstruktion er, desto hurtigere sker udtørringen.

De samme gælder for ventilationen, jo mere ventilation (med lav. RF) desto hurtigere går udtørringen. Sikkerhedsforanstaltninger ved skimmelsanering. Undersøgelse af ophobning af fugt i lette træfacader med bagvægge af letbeton.

Såvel beregninger som laboratorieforsøg og inspektion af eksisterende bygninger viser, at bagvægge af letbeton kombineret med lette facader giver yderst fugtfølsomme konstruktioner. Sammenfatning Forskere fra By og Byg har undersøgt en .