Uværdi døre

Udvendige døre kan også suppleres med sidepartier og overparti for at skabe forskellige indgangspartier. Kravene bliver stadig større til energirigtigt byggeri. En del af vores yderdøre kan leveres som klassificerede BDdøre. INDTAST BY ELLER POST NR.

Der er tale om udskiftning af en bygningsdel.

Den nye bygningsdel skal opfylde krav til varmeisolering. Hvis ydervæggen samtidig ombygges, stilles der krav til linjetabet ved sammenbygningen mellem vindue og ydervæg. Vi er underlagt Teknologisk institut som er den eneste UVILDIGE instans . På helt nye 2-lags-energiruder bør tallet ligge under 1. ENERGI: A” betyder, at ruden er i energiklasse A. Normalt er det en energirude, hvis der står ”Energi” efterfulgt af A, B eller C. Tjek spejlbilleder i ruden . Et vindues energimæssige egenskaber afhænger af opbygningen og geometrien på vinduet.

Hvilken yderdør skal du vælge? Loft, 1m², 1 – (-12) = 3 416. Terræn (gulvvarme), 1m², 1 – = 2 339. Når der er koldere udenfor end inde, vil der ske et varmetab gennem et vindue.

Et varmetab gennem en rude er ikke det samme som . Er et isoleringstal, som angiver det varmetab, der er igennem et vindue eller dør. Til gavn for både miljøet og økonomien. I alle vore tilbud og ordrer oplyser vi den samlede u – værdi for hele elementet samt hvilken u – værdi glasset har. STM producerer vinduer som opfylder lovgivningens skrappeste krav – A mærkning.

Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige energiklasse til dit hjem. U – værdier og glastyper. En pladedør er i bund og grund en helt almindelig hoveddør.

Dog er det en dør med en utrolig lav u – værdi , netop fordi den er konstrueret med sandwichplader. Klar til at byde velkommen hjem. Basic – Traditionelt design.

Dobbelt tætningsliste på indadgående døre.

Der skal indtastes følgende størrelser for et vindues- eller dør -element: – Elementets udvendige karmmål. Dørproducent lancerer håndværkerklub. Lovgivning og regler om døre.

Vi har købt nogle lavenergi-vinduer med lag glas angivelig med u – værdi og i den sølvfarvede aluminiumspacer mellem glassene står der kun ved nogle af ruderne: â01D08. DVV-mærket er vinduesindustriens certificering, som giver dig garanti, hvis der er fejl eller mangler på døren. SE TEMA: Nye vinduer og døre.

Et vindue skal afprøves, så dets værdier kan dokumenteres. Det er en god idé at vælge en DVV-mærket dør. Afprøvningen sker både af hensyn til dig som kunde men også for at sikre, at vi kan godtgøre overfor Dansk Vindues Verifikations kontrolordning, at vi overholder lovgivningens krav til eksempelvis isolering og lysindfald. I Tabel nedenfor er vist en oversigt over de enkelte vinduer og døre.

Vinduesmål, rudeareal (Ag), ramme- karmareal (Af) og samlet areal for husets vinduer og udvendige døre (A).