Ukrudtsdug ovenpå græs

Den kan fx afgrænse bedet ud imod en sti, eller en grusbelagt sti med fiberdug under kan kantes ud til græs -plænen. Fiberdug anvendes dog ikke kun som en ukrudtsdug , der lægges oven på bar eller næsten bar jord med den hensigt at kvæle ukrudtet og vegetationen under den. Jeg forestiller mig at stier med fint . Vores bed blev, som dine, anlagt på gammel græsplæne.

Vi Fjernede græstørven, lagde ukrudtsdug , satte bedene og fyldte granitskræver mellem bedene ovenpå ukrudtsdugen. Altså ingen skærver under bedene – det vil være spild af den dyre granit og helt unødvendigt.

Det største problem i højbede er . Med en ukrudtsdug kan du holde ukrudtet væk. Men skal den være almindelig eller Fibertexdug? Læs vores anbefalinger og køb den billigt. Underlaget hvor der idag ligger sten er jo intet problem, og skal der støbes nogle fødder ned (hvilket jeg er mest til) kan der jo blot tages sten op og graves ned. Men hvordan hvor der er græs ? Kan jeg undgå at skulle grave af – og blot dække græsset over med et el.

Stenmel under granitskærver? Potterne stilles simpelthen oven på dugen, og så er der aldrig problemer med ukrudt imellem dem.

Da Ole og Mette ville inddrage et nyt stykke jord til deres i forvejen store køkken- og blomsterhave, købte de ikke ukrudtsdug. Ryges brevkasse: Larver æder græsset nedefra. Kan jeg klippe græsset helt kort, smide ukrudtsdug på og dække med bark eller sten og så formulder det væk af sig selv?

Også selvom det er der, så kommer der jo med tiden vækstmedie oven på det i forkm af støv og andet guf. Når blot du sørger for at klippe hækken, slå græsset og stikke græskanterne af langs bedene, vil haven se velplejet ud – også selvom der er ukrudt i bedene. Det er en god idé at afgrænse det vilde. Et lag barkflis ovenpå en ukrudtsdug begrænser ukrudtet i bedet.

Hos Lundhede finder du et udvalg af ukrudtsduge i forsekellige størrelser, sådan at du kan købe den mængde, som du netop har behov for. Husk at tilkøbe pløkker til at fastgøre din dug, så undgår du at den rykker sig, når du skal lægge bark, flis eller skærver ovenpå. Planen er derefter at dække det af med en ukrudtsdug , og så lægge flis ovenpå. Er det en god ide med ukrudtsdug og så flis ovenpå ? Hehe, kunne sagtens så græs i stedet for, men grunden er knap 3kvm, og alt andet – fortset fra huset er græs , så lidt blomster og lignende vil jeg alligevel have. I stedet for stier af græs har vi valgt stier af stenmel.

Jorden blev derefter jævnet u så overfladen blev lige, og direkte oven på jorden lagde vi stenmel. Vi overvejede at lægge ukrudtsdug under, men blev frarådet det af Tante Grøn. Hun kender én der har gjort det, og nu er hele molevitten ved at . Den sorte ukrudtsdug er UV-stabiliseret og har en levetid på 3-år, hvis den ligger uafdækket på jorden.

Hvis du også lægger dugen oven på stabilgruset ( altså direkte under fliserne), hindrer du både myrers og ukrudts fremmarch. Beskyt plænen mod opgravet jor og flyt jorden igen uden at ødelægge græsset.

En tænkt mulighed er en eller anden type fiberdug, med nogle ærtesten ovenpå , for at sollyset ikke skal æde den, holder det? Under denne har jeg lagt såkaldt ukrudtsdug , og der kommer ikke antydning af . En mælkebøtte kan godt sætte modne frø, selvom den ligger oven på jorden eller i komposten. Brug ukrudtsdug som underlag for grus eller fliser, når rodukrudtet er fjernet, hvis du anlægger ny terrasse . Efterfølgende kan man kvæle ukrudtet ved at lægge aviser på jorden og lægge ( ukrudtsfri) jord ovenpå , så aviserne ikke flyver væk.

En ukrudtsdug er også en mulighed. Den mest enkle og måske mest effektive måde er dog i første omgang at opgive sit be og så det til med græs , for herefter at slå det . Jeg er ved at anlægge nogle større rhododendronbede direkte ovenpå græsplænen og lagt ukrudtsdug ovenpå græsset der skulle sikre, at mikroorganismerne i jorden er længere om at omsætte sphagnummen der skal ovenpå. For at spare penge har jeg hentet . Plan af rosenbed med plasticdug.

Kant af lille flise, klinke eller natursten. Læg altid fliserne direkte ovenpå dugen så undgår du at der kommer ukrudt op i bedet før en evt. Skal bedet være bredere. For der sås og slås græs i lange baner, så der kun bliver plads til lidt løgvækster i det tidlige forår ved.

Spirehæmmende ukrudtsdug som Plantex. Dernæst ud- lægges for en spirehæmmende ukrudtsdug og oven på denne igen et lag jord eller skærver .