Udvendig kondens på vinduer

Ind- eller udvendig dug på energiruder kan genere mange mennesker. Vi giver dig meget brugbar viden omkring, hvordan du kan mindske dug på vinduer. Også hjemme hos Allan Gjerulff selv var den gal med udvendig dug.

Hovsa, de nye vinduer dugger – udvendigt. Ifølge glarmester Allan Gjerulff er årsagen, at der dannes dug ( kondens ) på kolde overflader, hvis de kommer i kontakt med fugtig luft, og både fugtig luft og kolde overflader er forhol som er . Dug og kondens på vinduer.

Der produceres i dag glastyper, som har en speciel coating på ydersiden af glasset, der modvirker dug udvendigt. Du behøver heller ikke bekymre dig om . Typiske problemer med vinduer 17. Værd at vide om vinduer 13. På DTU har man arbejdet med problemstillingen, og Jørgen M. Hvorfor opstår der dug på.

Kristiansen herfra har udarbejdet et projekt: Energimæssig helhedsvurdering af vinduer”. I projektet er opbygget et program, der kan beregne .

Kondens er aflejring af van og man ser oftest kondens på genstande som f. Der findes ingen vinduer , der har samme overfladetemperatur som en velisoleret murstensvæg. At lufte ud med gennemtræk flere gange om dagen er det bedste middel mod dug eller kondens i vinduerne. Af: Rikke Berg Fieschi, Bolius.

Når der dannes kondens på indersiden af dine vinduer , skyldes det typisk, at dine vinduer ikke isolerer godt nok, kombineret me at du ikke lufter . På min arbejdsplads er vi lige flyttet i nye lokaler. Her er vinduerne opsat med et oplukkeligt et fast og et oplukkeligt. De vinduer der ikke kan åbnes har tykkere glas end de andre.

De tykke ruder duggede udvendigt i december måned. Normalt kondensere vandet fordi fladen er koldere end luften, luften . Derfor opstår duggen på den udvendige side. Ved traditionelle termoruder, vil du ikke opleve det samme, fordi de er dårligere isolerende. Det betyder, at varmen slipper ud indefra og opvarmer den yderste rude, hvorfor der ikke opstår dug på den udvendige side. Den udvendige dug på energiruder, er dog ikke noget, man.

Udvendig kondens på energiruder. I almindelige, gammeldags termoruder slipper en del varme ud gennem ruden og opvarmer det yderste lag glas. Herved holdes det yderste glaslag dugfri.

De nye energiruder holder bedre på varmen. Når der føres mindre varme ud gennem ruden, falder temperaturen på rudens . Det kan kortvarigt mindske udsynet gennem ruden, indtil solen har “brændt duggen af”. I frostvejr kan den optræde som rim, der er længere . Når du har valgt energioptimerede vinduer til din bolig, skal du være opmærksom på, at du i foråret og efteråret ved overgangen mellem koldt og varmt vejr kan opleve perioder med udvendig kondens. Det forekommer, fordi vinduerne er tætte og isolerer rigtig godt, og du kan altså være godt tilfreds med . Da varmestrømmen gennem en energirude er lille, vil overfladetemperaturen på den udvendige side herved være så lav, så der dannes dug på den udvendige side. Kondensdannelser på rudens indvendige side kan skyldes flere forhold.

Det betyder, at man med energivinduer ikke alene sparer på varmen, men også slipper for den irriterende kondens langs rudens kanter. Fænomenet skyldes ikke defekte ruder – tværtimod. Længerevarende kondens på ruder i trævinduer kan give anledning til både vækst af skimmelsvampe og nedbrydning af træværk. På termoruder forekommer kondens på den indvendige side – ofte i længere perioder om vinteren – fx hvis indeklimaet er for fugtigt.

På energiruder ses kondens på den udvendige side af . Kondens på indersiden af dine vinduer skabes kort sagt fordi, at varm luft med en høj fugtighed køles tilstrækkeligt ned. Det skyldes, at kold luft ikke kan indeholde ligeså meget vand som varm luft. Teknisk set handler det om et begreb, som hedder dugpunkt. Dugpunktet er der hvor luften ikke kan indeholde . ANVISN_Dug_forsatsvinduer.

Forsatsvindue hvor den store midterrude duggede ret voldsomt. For lidt udluftning – 2-gange hver dag, med gennemtræk 5-min pr. Hold en ensartet temperatur i alle husets rum – Max afvigelse på grader.

Du har gamle vinduer eller termoruder – Skift evt. Energiruder, så vil du kun opleve kondens udvendig. Udluftningsventilerne er lukket – Sørg for . Bliv klogere på, hvordan du kan undgå dug på ruden. Vi fortæller også, hvorfor der kommer dug på nye og gamle vinduer både indvendigt og udvendigt. Dette skyldes, at ydersiden af ruderne om morgenen har en lavere temperatur end luften.

På ældre vinduer sker dette ikke, da varmen fra boligen siver ud og holder rudens yderside varm.