Udvendig isolering af sokkel

Hvis soklen ikke er isoleret, bør du isolere den. Det mindsker varmetablet, så du sparer penge på varmeregningen og får et bedre indeklima. Familien har en kold og fugtig kælder, og derfor får de isoleret soklen og kældervæggen udefra. Udvendig isolering – Sokkel og tilslutning.

Deltagerne kan ud fra æstetiske og fugtmæssige forhold vælge den type sokkelløsning, der vil være mest hensigtsmæssig i forhold til en given opgave samt kundeønske, og montere de til sokkel hørende delelementer, inkl.

Ved samtidig efterisolering af både sokkel og ydervæg opnås et tillæg til energibesparelsen, idet linjetabet i samlingen mellem sokkel og ydervæg minimeres. Efterisoleringen bør følge nedenstående anbefaling. Anbefaling til isoleringstykkelse. Minimu1mm isolering.

Hejsa Spørgsmålet er måske ret enkelt. Jeg skal have isoleret min sokkel , og skal derfor grave u mit spørgsmål er så, om jeg, uden fare for. Husets sokkel danner hele fundamentet for huset.

En god sokkelisolering er lig et godt indeklima, og en billigere . Skalflex EPS-80F-L er lagret, krympefri og formstabil polystyrenisolering velegnet til udvendig isolering af sokkel. Ideel løsning ved problemer med fodkulde og træk ved gulvniveau, da det kan være svært at isolere tilstrækkeligt indefra. Systemet består af pudsbærende EPS-plader, netarmering, grundpuds og slutpuds samt . Hvis du vil bevare husets indvendige areal, eller hvis huset alligevel trænger til en facaderenovering, er udvendig efterisolering den rigtige løsning. Isoleringen kræver en god portion hårdt fysisk arbejde, idet der skal graves en rende hele vejen rundt om huset. Dybden er afhængig af fundamentets, men er huset med kælder, skal der . Jackon leverer de produkter som skal bruges til opbygning af fundamenter, kældere og udvendig isolering ved fundamentet.

Ved drænering og udvendig isolering af kældrevægge, er Jackon drænplader det helt rigtige valg. Plader i Jackopor (EPS) eller Jackon Super EPS giver den bedste forudsætning for et trygt, varmt og . Har du haft problemer med fugt i facaden, kan det ofte løses i forbindelse med udvendig isolering. Generelt er udvendig efterisolering af ydervægge en god løsning til gamle huse med massive ydermure, eller hvor . Gamle kældervægge er ofte uisolerede og kan som følge deraf være kolde og fugtige.

Ved at ef- terisolere kældervæggen mindskes varmetabet fra kælderen, kældervæggens temperatur øges, og dermed mindskes risikoen for indvendig kondens på kældervæggen og fugt i . Når vi laver omfangsdræn og udvendig kælderisolering, bruger vi ofte Leca letklinker som isolering.

Omfangsdræn, fugt i kælder skimmel i kælder, vand i kælder, isolering af kælder: Hobro Mariager Mariagerfjord Hadsund Snæbum Assens Møldrup. Fordampning fra indersiden øges også. Sokkelisolering er efterisolering af husets sokkel.

Soklen er den nederste del af husets ydermur, og denne bidrager i mange tilfælde en forholdsvis stor del til husets varmetab. Varmetab er noget der skal undgås for enhver pris, da et stort varmetab betyder en dyr varmeregning. At sokkelisolering er så vigtig .