Udveksling af gitterspær

Eksempelvis udføres udvekslingen oftest i samme dimension som spærene. Hej LDS Jeg har en gammel ladebygning, hvor jeg har brug for at hæve de tværliggende bjælker, for at skaffe mere frihøjde. For bygningsdele der kræver mere plads end én spærafstan skal der udveksles i spær. Hvis udvekslingen foretages over to spærfag, skal nabospæret optage ca.

Jeg kunne godt tænke mig at lave skrå lofter i min stue.

De ekstra spær fordeles ens før og efter udveksling for kehlpartiet og sømmes sammen med det sidste hele spær som et bærespær. Herefter skal der monteres remme over hanebåndet fra bærespær (før udveksling) til bærespær . Forarbejdet indebærer åbning i taget såvel inde som ude, således at spær er fritlagte. Kvisten kan være bygget til at passe til de eksisterende spærafstande, men det kan også være, at der skal udføres en udveksling hvis kvisten er bredere.

En udveksling er navnet for den ombygning af tagkonstruktionen, der er nødvendig . Tagkonstruktioner kan udføres i forskellige formater og udformninger. Som regel er det arkitekten, som definerer tagudformningen og beklædningen, og os ingeniører, der herefter bestemmer den udformning af spærene som passer bedst økonomisk såvel som statisk til den valgte tagudformning.

Sammenbygning af hanebåndsspær benyttes når hovedspæret skal bortskæres for gennemgang, dette kan eksempelvis være ved side og vinkelbygninger, kviste eller en fronspice. Ved udvekslingen placeres under almindelige forhol stk. Spændvidde afhænger af taglasten, hældningen og en eventuelt højdebegrænsning på gitterdrageren. Familien ville derfor ikke have synlige spær i rummet, så det synlige af spærene blev fjernet, og en udveksling , bjælker på loftet, der støtter de eksisterende spær , blev lagt ind. Gitterdragerens udformning udføres ud fra de ønsker og krav der må være til . Vi ville gerne have haft ”loftet i kip”, men det viste sig at være meget vanskeligt og bekosteligt, da vi har gitterspær og ikke skulle . Når du skærer hul i loftet for at få plads til en trappe, må du ofte skære i de bærende bjælker.

Det kræver, at du genopretter styrken med en såkaldt udveksling , og det kræver en vis ydmyghed. Hvis det er nødvendigt, udarbejder vi også den nødvendige forstærkning af spær til den statiske dokumentation. I forbindelse med udveksling af spær skal . Opsætning af stålskorsten, gennem gipsloft – loftsrum – skiffertag (små plader). Skorsten, spærstyr og inddækning haves. Hvis afstanden mellem spærene ikke passer til bredden af det valgte ovenlysvindue er det nødvendigt at lave en udveksling i tagkonstruktionen.

Understøtning med EBY-hjælpespær. Loftlemmen var placeret således at spærfoden i gitterspæret var skåret over uden der var udført udveksling til nabo spærene. Over loftlemmen var tængerne fjernet uden der var foretaget forstærkning af spæret.

Man kan godt lave en udveksling og fjerne et spær. Men at fjerne to ved siden af hinanden går nok ikke, med mindre man så forstærker de to som bliver tilbage på hver side. Om du skal have undertag, afhænger af hvilken type . Hej Poul Erik Jeg er ikke helt enig med dig i at det er en nem sag at ændre på et gitterspær.

Jeg ville faktisk ikke turde gøre det uden en ingeniørberegning, da man ved en udveksling ændrer på det helt grundlæggende i gitterkonstruktionen. Udveksling i gitterspær må kun foretages efter .