U værdi træ

Varmen ledes af de materialer, huset er bygget af, fx træ , mursten, stål og isoleringsmaterialer. Metal er eksempelvis en ualmindelig god varmeleder, glas er mindre go træ endnu mindre, og luft er dårlig. Hvilke materialer isolerer.

Anbefalede isoleringstykkelser. Værdier kan fx findes på nettet ved at søge på ” Thermal conductivity ”.

Derved genskabes materialets oprindelige isolerings- evne. Kapillarsugendehøjder i meter. I denne udgave har vi fokuseret på at vise endnu flere konstruktionseksempler med konkrete. Bagmur og let facade Tykkelse(m) Lambda-λ. Bindingsværk ½ sten med træ.

Bjælkelag med 1mm isolering mellem bjælker. U – værdier og tilhørende kort vejledning.

Beskrivelse: Ramme-karmprofil i Accoya træ , med . Fabrikant: Linolievinduet. Konstruktion: Træskeletvæg 24 træ U=19. Kilde: Eget katalog – Ydervægge. Beregnet med BuildDesk 3. Det antages at de bærende elementer krydser hinanden i rette vinkler. Størrelsen af områderne er beregnet som den . Energiforbedring af gamle vinduer Resume Ved energiforbedring af gamle vinduer af træ i ældre bygninger skal man være særligt opmærksom på : – Nye ramme.

I fysik er specifik varmeledningsevne eller specifik termisk konduktivitet, k, en stofegenskab, som indikerer stoffets evne til at lede varmeenergi. Til gavn for både miljøet og økonomien. I alle vore tilbud og ordrer oplyser vi den samlede u – værdi for hele elementet samt hvilken u – værdi glasset har. U-værdierne bruges ved udregningen af den besparelse man får, ved at skifte de gamle vinduer og døre ud med nye fra KASTRUP. Vi har optimeret vores 3-lags løsninger, så de til fulde lever op til de strenge krav, som markedet efter- hånden har til isolering og energi-effektive byggematerialer.

Det betyder, at vores A-mærkede 3- lags . Elegante og innovative vinduer.

På den varme side af isoleringen sørger dampspærren for, at fugt fra indeklimaet ikke trænger ud i konstruktionen. Herved kan elinstallationer trækkes uden gennembrydning af dampspærren.