Tung indervæg

Tunge indervægge kan opføres af mursten, lecabeton (letklinkerbeton) og betonelementer. En tung indervæg er normalt bærende og kan samtidig være stabiliserende. Hvilke indervægge regnes.

Hvis huset har et terrændæk støbt i beton, . Væggen kan både fremstå rå eller overfladebehandlet alt efter ønsket udtryk.

Mursten er derudover brandhæmmende. Ulempen ved en tung indervæg som . Lydmæssigt er det vigtigt, at fuger og samlinger er tætte. Hvor tætte fuger og samlinger kan sikres anvendes normalt ROCKWOOL MURBATTS. Tung skillevæg opbygget i teglsten.

I et fuldmuret hus er både facade og indervægge muret op i mursten. Det kaldes også en tung væg i modsætning til lettere alternativer som eksempelvis.

En muret indervæg tåler tidens tand bedre end noget andet byggemateriale. Den har en høj bæreevne og minimerer risikoen for revnedannelse. En indervæg af mursten er normalt god til at hænge tunge skabe el.

I ældre huse eller ejendomme skal du dog være påpasselig. En let indervæg er sjældent bærende eller stabiliserende og . Isolering med Papiruld af tung formur med let indervæg. Bestil et gratis isoleringstjek hos én af vores. Tror ikke den samlet set er billigere end f. Som Andersnævner, så er det slutbehandlingen, der afgør rengøringsvenligheden.

Vi har gode erfaringer med filtede vægge med en kvalitetsmaling henover. Holder til det meste og er . Konstruktionen er en tung ydervæg hvor formur og bagmur er afstivet med minimum murbindere pr. Læs mere om Tung ydervæg med hulmur. Let ydervæg med træskelet. I forbindelse med en massiv ydervæg kan der opbygges en let indervæg , hvor Papiruld indblæses gennem det første lag beklædning fra den indvendige side af konstruktionen, hvorefter hullerne repareres således, at de fugt- og brandtekniske krav overholdes.

Se animation af hvordan konstruktionen opbygges med tung.

Anbefaling til isoleringstykkelse ved efterisolering. Det anbefales at efterisolere en tung ydervæg med enten eller 1mm isolering indvendigt. Det gælder både for ydervægge bestående af massiv letbeton, dvs. Hvis dine murstens- eller betonydervægge har mindre end 1mm isolering, er det en god idé at isolere dem. Væggene regnes normalt med en tykkelse (t) på: t. Der skelnes i beregningerne ikke mellem de forskellige typer af vægge.

Det vil ty- pisk være murede vægge, vægge af letklinkerbeton, tung beton eller porebeton. Eksisterende ydervæg, 1mm. Indervæg mm porebeton. Vægkonstruktioner inddeles i hhv. Ydervæggen, der enten kan opføres som en tung – eller let konstruktion, har til formål at føre belastningen fra taget ned i fundamentet (derfor betegnes disse vægge som bærende vægge), skærme boligen mod nedbør og vin være modstandsdygtige over for brand . En bærende væg kan fx være opført i mursten eller beton.

At den er bærende betyder, at en anden konstruktion belaster væggen. Det kan fx være en etageadskillelse, en overliggende tung væg eller en tagkonstruktion. Såfremt væggen er bærende, skal der altid laves en konstruktion, inden væggen fjernes. Tung ydervæg af mursten og mur inde i huset af mursten eller beton: Hulmursisolér ved at blæse isolering ind i hulrummet.

Undersøg muren først og find ud af, om muren er egnet til det. Har de ydre mursten fx været dårlige og har suget vand til sig, har de klaret sig fint så længe, der er kommet varme ud indefra og har fået . A-Tilslutning mod tung konstruktion (rfa). B-Tilslutning mod tung konstruktion (rfa).