Træhus uden dampspærre

Tømrersvend Niels Andersen har prøvet lidt af hvert inden for byggeri, og affødt af , at der er så mange miljørelaterede sygdomme og allergier, spørger han: Jeg kunne godt tænke mig at vide om det er muligt at bygge et energirigtigt hus uden at anvende dampspærre. Findes der publikationer om emnet, . Det kan være forbundet med store udfordringer at overholde bygningsreglementets tæthedskrav i et . Målingerne viser også, at brugen af dampspærre har stor betydning for ophobningen af fugt i facadeelementernes yderste dele, når facadeelementet er isoleret med mineraluld. Derimod er hverken dampspærre eller dampbremse nødvendig, når der isoleres med papirisolering. Dampspærre eller ikke dampspærre i ældre træhuse ?

Når man nybygger eller efterisolerer træhuse , har i mange år været god latin, at anbringe en plastikmembran, en såkaldt dampspærre ,. Ifølge de svensk- finske erfaringer, må indersiden af en . Den historiske villa gennemgår nu en nænsom restaurering – og bliver isoleret. Ved at anvende Isover Vario Duplex dampspærre er det blevet muligt at tætne det år gamle træhus uden. Kan man, hvis man har et hus uden dampspærre , risikere at vanddamp kondenserer i isoleringen, hvis man ikke har dampspærre og smide f. Har træhuse et bedre indeklima?

Forskerne har ikke fundet de store forskelle, bl. Murstenshuse har dog ikke dampspærre i facaden. Det kan øge risikoen for råd og svamp, men i mange tilfælde kan en dampspærre afhjælpe problemet.

Derudover skal der altid anbringes en dampspærre i den nye indvendige væg, og det er ekstremt vigtigt, at dampspærren er uden huller og revner og slutter tæt til alle kanter. Om vinteren vil den fugtige rumluft kondensere (fortættes) ude i . Fordi der er stor risiko for fugtskader, hvis det ikke gøres ordentligt, er mit råd altid , at man får en bygningskonstruktør eller ingeniør, som kan se husets tilstand og konstruktioner i en større sammenhæng, til at komme med et bud på, hvilken isolering man skal bruge, hvordan den skal lægges, og hvordan en evt. Sted Rørvig Centret, Nørrevangsvej 4 Rørvig. Beskrivelse Ekskursion Kom med til . Dermed har vi en væg, hvor vi kan føre el- og VVS-installationer uden brud på dampspærre.

Det sikrer samtidig, at der ikke opstår kuldebroer. Vælg lavenergi – spar tilslutningsafgifter. Et træhus fra Link Huse kan bygges efter BRog BR2 dvs.

Jeg har en særlig interesse for træhusbyggeri hvor mit fokus især er på brugen af det økologisk isoleringsmateriale -Papiruld – som giver muligheden for, at bygge sunde træhuse uden membraner. Membraner i form af fugtspærre, dampspærre og ligende plastlukninger af isoleringsmaterialet med stor risiko for at huset ikke . Træfacader kan isoleres bedre, uden risiko for fugtproblemer Det vil stadig være muligt at udføre fugtsikre træfacader, selvom isoleringstykkelsen i ydervæggene øges væsentligt. Men brugen af damspærre er nødvendig, når der isoleres med mineralul mens dampspærre og dampbremse kan undværes, når der isoleres . Yder- og indervægge er udført af træ enten som brædder eller massive bjælker. Isolering er sparsom eller helt fravær- ende, og der er ikke opsat dampspærre. Den udvendige side er ventileret, dog ikke i bjælkehuse som har massive trævægge.

Senere i perioden blev de ventilerede. Forsigtighed er nødvendig, for efter at træhuse blev virkeligt populære, er der dukket mange firmaer op, som henter billigt træ i Østeuropa og bygger bjælkehuse uden at have nogen uddannelse i .

Ydervæggen udgøres af et 4-dobbelt træskelet uden kuldebroer. Da isoleringen ikke er nær så følsom for fugtgennemgang som mineralul kan huset bygges uden den sædvanlige plast- dampspærre , men istedet med en åndbar og åben pap-dampbremse. Systemet løser de fleste udfordringer og indeholder bl. Tætningssystemet består af en dampspærre med tilbehør. Ved renovering hvor konstruktionerne måske er utætte eller udført uden undertag eller uden fugtspærre f. Desuden er der enkelte kulturbyggerier i krydslamineret træ i Danmark.

Vores fornemmelse er, at det knopskyder i Danmark. Tilsammen danner disse brikker og meldinger fra andre fagfolk i Europa et billede af, at krydslamineret træ er et byggemateriale som flere og flere bygherrer og arkitekter også uden.