Tilskud til nye vinduer 2016

Jan Mange ved faktisk ikke at der ydes tilskud til eksempelvis isolering, udskiftning af vinduer , skift af varmekilde, osv. I denne artikel kan du læse meget mere om udskiftning af vinduer og de energitilskud , der er forbundet med at få . Alle energiselskaber i Danmark er omfattet af ordningen, der har til hensigt, at motivere til reduktion af C02. Energiselskaberne er via energispareordningen forpligtet til, at realisere en bestemt mængde energibesparelse hvert år. Står du for at skulle energirenovere din bolig, er det en rigtig god idé at få overblik over dine muligheder for tilskud og fradrag.

Vi giver blandt andet tilskud til udskiftning af døre og vinduer , efterisolering og andre energiforbedringer.

Eneste krav er, at renoveringen nedsætter energiforbruget. Eksempler på projekter du IKKE kan søge tilskud til: Installation af solceller, udskiftning af hårde hvidevarer og udskiftning af stationær computer til bærbar. Målsætningen for energivinduer i dag, er at udvikle muligheden for det bedst mulige termiske indeklima med laveste energiforbrug.

I private boliger er behovet anderledes end i erhvervsbygninger hvor vinduer typisk både har en arkitektonisk funktion, som ofte giver udfordringer i forhold til energiforbrug. SE dig nemt igennem dine muligheder for energitilskud. SKAT håndværkerfradrag til montering af nye vinduer og døre i din bolig.

Men i det nye standardværdikatalog er værdien sat til kWh. Hvis du eksempelvis går og overvejer at få .

Der gives energitilskud til udskiftning af døre og vinduer , hvis der skiftes til mere energirigtige løsninger. Denne nye ordning giver et fradrag på op til 12. Ruder, vinduer og terrassedøre. Mar Andelsboligforeningerne kan få tilskud til renoveringer, der nedsætter energiforbruget, som eksempelvis isolering, udskiftning af varmekilder eller nye vinduer og døre i andelsboligforeningens ejendom. Jo mere energi andelsboligforeningen sparer ved den pågældende energirenovering jo større er.

Rækker kataloget ikke til, skal der laves en selvstændig beregning. En stor del af dine energiudgifter går til opvarmning af din bolig. Derfor kan der være penge at spare, hvis du laver energiforbedringer som for eksempel efterisolering og får nye vinduer – eller hvis du udskifter din nuværende varmeinstallation med en, der er mere energieffektiv. LED belysning, jordvarme, solceller og forskellige former for isolering – og der er mange gode grunde til at komme i. Net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Mar Der kan nemlig ikke søges tilskud , når du først er gået i gang, eller arbejdet er udført. Herudover skal du være opmærksom på, at der heller ikke kan laves om i priser eller i det arbejde, der skal udføres. Dec Skal du have isoleret?

Eller udskiftet vinduer ? Så sørg for at sælge din energibesparelse til et energiselskab og få et kontant tilskud til energirenoveringen. I denne guide bliver du klogere på, hvor meget du kan få i tilskud , hvilke energirenoveringer du kan få tilskud til, og hvordan du søger om energitilskud.