Tilskud til læhegn 2016

Find de gældende krav, regler og satser herunder. Der findes måder, hvorpå private kan søge om tilskud til etablering af 3-7-rækkede levende hegn og småplantninger op til ha. Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger.

Tilskud til etablering af levende hegn og småbeplantninger. Levende hegn er sammenhængende beplantninger af træer og buske med 3-planterækker.

Småbeplantninger er bevoksninger på mindre end hektar. Den netop vedtagne Naturpakke sikrer at det atter er muligt at få tilskud til etablering af læhegn. Den nye ordning for tilskud til læhegn og småbeplantninger er væsentligt forenklet og rummer gode muligheder for. Landbrugspakken giver den 40-årige tilskudsordning dødsstødet. Støtten til plantning af læhegn står til.

Du kan nu søge tilskud til etablering af levende hegn og småbeplantninger. Når du søger om tilskud til etablering af levende hegn og småbeplantninger i år, vil du se, at der er indført en standardpris på kr.

Op til i tilskud til kollektiv plantning af levende hegn og småplantninger. Nibe-Støvring Læplantningslaug har fået bevilget tilskudsmidler til plantning af levende hegn og småplantninger. NaturErhvervstyrelsen har åbnet for ansøgninger om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger.

Ordningen er gældende for ejendomme i . Der er blevet afsat mio. Ansøgningsfristen er den 3. Bekendtgørelse af lov om læhegn og tilskud til læplantning. Herved bekendtgøres lov om læhegn og tilskud til læplantning, jf. Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende § a træder . Forundersøgelse, projektering, jordarbejde, planter, plantning, efterplantning, vedligeholdelse i tre år, projektrappotering, revisiorattestation, under de samme betingelser som ved sammenslutnings plantninger. Ny tilskudsordning skal skabe sammenhæng i naturen og gavne bier og sommerfugle.

Læs alt om tilskud til læplantning og hvilken funktion dit nye læhegn kan have. Vi har tilbud på læhegnspakker online på skovplanter. Ny-bekendtgoerelse-om-tilskud-til-laehe.

Formålet med ordningen er at gøre den danske natur mere robust og ruste . Ved afgrænsning af projekt- området kan op til procent af arealet dog ligge udenfor udpegningen.