Tilskud til fodbehandling pensionister

Som folkepensionist kan du søge om personlige tillæg og offentlige tilskud. Det kan være i forhold til egenbetalingen til tandlæge, briller og fodbehandling og andre uforudsete udgifter. Det er kommunen der vurderer, om udgiften er nødvendig.

Helbredstillæg kan ikke udbetales til pensionister , der har en likvid formue, der overstiger en fastsat grænse. Du skal søge om tilskud , . Pensionister Pensionister kan søge om tilskud fra deres hjemkommune ( helbredstillæg).

Du kan som eksempel læse om Aalborg Kommunes helbredstillæg her. Nederst på hjemmesiden finder du en blanket til at søge dette tilskud. Sygeforsikringen danmark” Sygeforsikringen ”danmark” giver tilskud til fodbehandling for . Det udvidede helbredstillæg handler om tilskud til nødvendig fodbehandling hos en fodbehandler, dvs. Tilskud til folkepensionister og førtidspensionister.

Se regler for tilskud fra sundhedskortet til fodterapi. Ordningen kaldes Udvidet helbredstillæg. Regionsrådet betaler fuldt ud afstandstillægget for pensionister , der behandles i eget hjem, samt afstandstillægget for patienter, der behandles i plejeboliger, beskyttede boliger . Ved arvæv efter strålebehandling eller ved svær leddegigt gives der tilskud til journaloptagelse ved behandlingsopstart, regelmæssig fodbehandling og forebyggende vejledning.

Hvis du får helbredstillæg, fx som pensionist , skal du henvende dig til kommunen for at få udbetalt dette. Det er en betingelse, at du har et almindeligt helbredskort for at kunne søge om udvidet helbredstillæg til. Det almindelig helbredskort (medicinkort) kan du søge her. Men kun til det antal behandlinger, fodterapeuten har vurderet som nødvendige.

Har du en privat sundhedsforsikring kan det også være værd at undersøge, om den dækker en behandling. Det vigtigste du skal have parat inden du ansøger, er husstandens formueoplysninger. Du kan søge tilskud til briller og fodbehandling ved at kontakte Voksenservice. Din personlige tillægsprocent skal være mellem og 1(se bagsiden af din pensionsmeddelelse).

Den likvide formue i husstanden må . Hvis du er pensionist og har helbredskort, kan kommunen yde tilskud til egenbetaling af fodbehandling bevilget efter sundhedsloven på grund af. Det er et krav, at behandling foretages ved statsautoriseret fodterapeut med ydernummer. Du kan læse om reglerne for Helbredstillæg i menuen til venstre. Hvilke typer behandling kan jeg få helbredstillæg til, når jeg er pensionist i Holbæk kommune. Du kan her søge udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling , på vegne af pårørende eller nærtstående, som ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven.

Folkepension Husk, du selv skal søge folkepension – den bliver ikke udbetalt automatisk. Hvis ikke du kan betjene dig digitalt, skal du kontakte Borgerservice i din kommune. Du kan få tilskud til fodpleje, hvis du har en henvisning fra lægen, og din fodterapeut er under overenskomst med den offentlige sygesikring.

Der kan ydes udvidet helbredstillæg til fodpleje, briller og tandproteser.