Tagpap vægt

Icopal Top 5Aluminium. PP-folie på overlægskant. Bitumenimprægneret polyesterfilt. Sort, lys grå, kulsort, titanhvi Contour, grøn, teglrød og specialfarver på bestilling.

SBS-forbedret bitumen afstrøet med sand. Afdækket med svejsefolie.

SBS-bitumen påført i afbrudte og rillede striber. Selvklæbende på hele fladen. Polyester-armeret kvalitetsprodukt. Samtidig opnår du et langt bedre arbejdsmiljø, hvor risikoen ved svejsearbejde og den forbundne brandfare fjernes, ligesom støj og lugtgener helt undgås.

Rullestørrelse = x m. Tagpap kan lægges med så lave hældninger, at det i praksis opfattes som flade tage. Det gør underkon- struktionen enkel og giver dig frihed med hensyn til planen for tagafvan- ding. Her i brochuren viser vi tagløsninger.

Produktet bør kun anvendes på bygninger såsom småhuse, udhuse, garager, og carporte. Opbevaring: Produktet skal stå opret på et tørt underlag,. Og forhold som lugt- og støjgener samt brandfare undgås helt.

Resultatet er et bedre arbejdsmiljø og er tidsbesparende. Tagpap har en lang historie der går flere hundrede år tilbage i tiden. Det er derfor et gennemprøvet tagmateriale, med mange gode egenskaber. Pris: Billigt, flere ting spiller in få et tilbud. Fordele: Kan lægges ved lav hældning.

Ulemper: Tagpap indeholde tjære, der kan brænde. Tagpap adskiller sig fra andre former for tagbeklædning ved sin ensartethed og plane struktur. SBS modificeret bitumen undertagpapmembran med glasfiber armering. Underpap rullestørrelse: m Bredde meter. Vores shingles tagpap udnytter innovativ teknologi til at forbedre tagpapstykkernes præstationer med mindre vægt.

Rygningstagpap er fremstillet uden sand for at undgå enhver unødig vægt. Tilbud: En pakke med m- for kr. Shingles tagpap er fremstillet uden sand for at undgå enhver unødig vægt.

Renovering på eksisterende tagpap eller andre underlag.

Alle shingles tagpap er lavet . Læg tagpappet i ét eller to lag. Moderne tagpap er meget elastisk, holdbart og tæt. Og med sin lave vægt kan det erstatte andre tage, uden at du skal forstærke konstruktionen. Den stærkeste løsning får du ved at lægge to lag pap, men til mindre krævende opgaver, fx på et skur, kan du sagtens nøjes med et enkelt lag. Jeg overvejer at udskifte det til 2-lags tagpap med brædder som.

Asfaltpap med armering af uldfiltpap. Over tagpap – levering online – tagpap leveres uden klæbekant til anvendelse for listedækning.