Stråtag forsikring

Til gengæld kan husforsikringen blanke dig af. Når man snakker om stråtage, så tænker mange tilbage på gamle huse der typisk ligger ude på landet. Deres tag består ofte af tagrør, men hver egn har sin tradition.

Det er altid en god idé . Vi kan da ikke betale sådan en forsikring.

Der må være mange andre, som står i det samme, siger Rikke Winther. Men forsikringsselskabet Codan forklarer at stigningen skyldes flere års overvågning af forsikringsudbetalinger til stråtækte huse og nedlagte landejendomme. Vi har desværre set en rigtig . Som det første selskab i Danmark præsenterer Gartnernes Forsikring nu en billig og yderst konkurrencedygtig husforsikring til stråtagsejere, der har brandsikret med Sepatec.

Der ydes procents rabat på brandforsikringspræmien, når et Sepatec certifikat kan fremvises. Selskabet nævner som eksempel . Nogle gange er en brandsikring nøglen til nedsættelse af forsikringspræmien, men i nogle selskaber er der ingen påviselig prismæssig forskel mellem stråtag og fast tag. Vær meget opmærksom på, at prisen på forsikringen langtfra altid er det afgørende.

Skal man sammenligne to forsikringer, bliver man nødt til at foretage . Feststemte mennesker har ikke altid den store forståelse for, hvor vigtigt det er, at de overholder sikkerhedsafstanden til huse med stråtag , når raketter skal sendes til vejres. Faren for brand i stråtage er væsentlig lavere end tidligere, bl. Idag udnytter de fleste 1. Hvis der er brand i 1huse med.

Et stråtag smyger sig om tagfladen og kan bruges til alle tagformer, men især omkring mønningen kræver det vedligeholdelse. Husforsikringen for stråtage er dyrere end for hus med fx tegltage. Forsikring af stråtag er ikke dækket af en normal husforsikring, men sker ved at tegne et stråtagstillæg eller en særlig brandforsikring. Stråtag giver dig altså en dyrere forsikring end hvis du havde haft et fast tag som f. Sørg dog for at få brandsikret dit stråtag , da dette kan give dig nogle . Vi er ved at købe sådan et, men de forsikringer vi har hørt til er volds.

Der er ikke oftere brand i et hus med stråtag end i andre huse, men branden breder sig selvsagt meget hurtigt og lader som regel . Risikoen for brand i stråtag er væsentlig højere end huse med hårdt tag. Derfor er prisen på forsikring som regel højere – men ved at sikre dit stråtag og forebygge brandskader kan du sænke prisen på forsikringen. I illustrationerne nedenfor kan du se, hvordan dit tag skal sikres. Vis illustrationerne til en tekniker, som kan .

Hver ordre behandles individuelt, hvilket giver vores kunder den forsikring om, at deres stråtag er en investering i mange år. Energi, entusiasme og professionalisme – sådan kan vi karakterisere vores team. Hvis i skal have et nyt stråtag er det vigtigt at tænke brandsikring. Og hvis det brandsikres er det nu muligt at bygge meter fra skel, sti og vejmidte. Og endelig er det muligt at brandimprægnere et . Byggestyrelsen har ændret risikovurdering af brandsikrede stråtag , så nu må der bygges dobbelt så tæt med strå på taget.

Den mest benyttede måde at brandsikre et moderne stråtag er ved at lægge en glasfiberdug mellem strå og tagkonstruktion. Andre gør ikke og nogle vil slet ikke forsikre stråtækte huse. Hvordan får jeg min forsikringsreduktion? Efter montering af Sepatec på dit stråtag , udleverer din tækkemand et Sepatec certifikat. Certifikatet garanterer, at brandsikringen er oplagt i overensstemmelse med den gældende oplægningsvejledning for Sepatec.

Herefter indsender du Sepatec certifikatet til dit forsikringsselskab . Dette skyldes at skaderne efter en brand på et hus med stråtag er forbundet med højere omkostninger end et hus med anden type tag. Når du har forsikringer hos os, får du hjælp og rådgivning i netop de situationer, hvor du har allermest brug for det. Foruden de gode dækninger, kyndige kundeservice og månedsbetaling uden meromkostninger, kan du også opnå op til i rabat på alle dine forsikringer, hvis du samler dem hos os – få din pris på bare 30 . Billigere forsikring med brandisolering.

Men de fleste vælger alligevel i dag at gøre det på deres nye stråtag. Forsikringsforhold er som bekendt, ofte noget af en jungle at finde .