Støjhegn priser

Et lyd- eller støjhegn er et anvendeligt støjværn mod bl. Et støjværn som lydhegn eller støjhegn kan afhjælpe støjproblemer. Vi har støjdæmpende hegn i tre varianter, Noistop Green, Noistop Wood samt Noistop colour som alle er i kategorien støjhegn , du finder hegnet her.

Ro og hygge i haven har også sin pris , og hvis man vælger at følge vores vejledning til, hvordan du laver et effektivt støjhegn , så er prisen per meter noget højere end for et almindeligt hegn. Pilebyg:STØJHEGN til en konkurrencedygtig pris. Det kan sagtens være billigt at få et STØJHEGN.

Vores støjhegn kan bruges til at dæmpe støj eller mindske vindpåvirkninger og fungerer naturligvis også som en lukket indhegning af grunden. Effekten af støjdæmpning er generelt opdelt i to kategorier: Refleksion og absorbering. Støj er et stadigt stigende problem i vores dagligdag, især i byerne, hvor områder uden støj bliver mere og mere usædvanlige.

Trafikken er den væsentligste årsag til støjgener. Vi anbefaler, at GreenSilencer står for opsætningen og beplantningen af støjskærmen. MOOSDORF tilbyder et af Danmarks bedste programmer inden for støjhegn.

Vi er forhandlere af NoiStop, som produceres af RockDelta, Europas fosl. Vi besvarer gerne alle spørgsmål fra dig, så du er sikker på, at være i trygge hænder, hvad angår afskærmning mod trafikstøj og -gener fra tungt trafikerede motortrafikveje, landeveje .

Vi har stor erfaring med indretning af funktionelle og indbydende renovationsskjul, hvor affaldsbeholderene er let tilgængelige og opstillet i henhold til . Støjhegn med udseende som hæk. Se mere om NoistopGreen støjhegn HER . Et hegn er et støjhegn , når det er så tæt, at den støj, der passerer gennem hegnet, er ubetydelig i forhold til den støj der passerer over og rundt om hegnet. AL AKUSTIK har bred bred . Desuden forhandler vi mobile støjskærme til byggepladser.

Noistop Wood støjhegnet bygger som alle andre Noistop-produkter på princippet om høj ydelse og lang vedligeholdelsesfri levetid. Støjskærmene (også kaldet støjhegn eller støjværn) er tynde og findes i forskellige modulstørrelser, så de passer ind i alle miljøer – men også kan bruges til udformning af fx stille kroge i haven. Støjskærmens dæmpning afhænger af skærmens højde, længde, terrænets beskaffenhed og dens placering i forhold til støjkilden.

Jo tætter den er på støjkilden eller på boligen, jo mere dæmper den. Det vigtigste krav til en støjskærm er, at den er tæt. Et støjhegn dæmper trafikstøjen væsentligt – men kun hvis det er lavet korrekt.

Jeg har så tænkt mg at bygge mit eget hegn istedet, som skulle være et dobbelt bræddehegn fyldt med . Noget af den støj, der rammer et støjhegn , bliver reflekteret, men det er muligt at undgå. Gerne brugt men funktionel. Skriv med hvad I har og pris på det.

Med denne top-konstruktion kan der spares på hegnets højde og dermed pris og et nemmere jordarbejde ved montering, mindre vindbelastning og bedre udsyn. Har også overvejet at få lavet et støjhegn , men såvidt jeg kan regne mig frem til, er det også rimelig kostbart, og hvis ikke naboer gør det samme,.

Jeg kender den ikke, men eftersom den anvendes på meget trafikerede veje er jeg sikker på der er fundet en balance mellem pris og støjnedsættelse.