Støjdæmpning af maskiner

Støjdæmpning af maskiner er vores speciale, vi indkapsler støjen. Har du problemer med maskinstøj? Dansk Lyd Consult har en række løsninger såsom maskinsko, dæmpende maskinunderlag m. Vi benytter kvalitetsmaterialer, der er brandhæmmende, og vi tænker . Denne håndbogsserie er udarbejdet i forbindelse med et DS-kursus i støjdæmpning af maskiner og anlæg med følgende foredragsholdere: Ole Holst-Jensen, Minus10dB.

Dansk Lydisolerings datterselskab, Dansk Maskinindkapsling, har specialiseret sig i støj og lydisolering af maskiner og tekniske installationer.

Vi kan derfor rådgive og tilbyde dig de rigtige løsninger, så du opnår den bedste støjdæmpning af dine installationer og maskiner. Vi arbejder både med totale støjindkapslinger og . Vores medarbejdere arbejder med levering af mange forskellige typer af effektive materialer til støjdæmpning og lydisolering. Nogle af vores typiske arbejdsopgaver omhandler reducering af alle former for uønsket støj i maskiner , førerkabiner og kørende materiel.

Inden for disse områder kan vi være behjælpelige med . Samtidig skal det være muligt at vedligeholde anlæg og maskiner uforstyrret. Hos Dansk Maskinindkapsling rådgiver, og udfører vi støjdæmpning af forskellige maskiner , ventilationer, lytterum mv. I forbindelse med indkøb af maskiner kan der ofte opnås meget effektiv og billig støjdæmpning.

Støjforholdene skal indgå i beslutning om valg af maskine.

Ved indkøb af nye maskiner skal man anskaffe de mest støjsvage på markedet. Leverandørens lovpligtige støjdata er et godt redskab til at vælge støjsvage maskiner. Kataloget er tænkt som inspiration til, hvordan det er muligt at løse nogle af de væsentligste arbejdsmiljøproblemer.

Dette katadeholder en række gode eksempler, der kan anvendes ved støjdæmpning af maskiner i fødevareindustrien. Ved fødevareindustrien forstås virksomheder som bearbejder fisk, fiskemel, . Vejledningen skal ses i sammenhæng med IBAR katalog om støjdæmpning af maskiner i fødevareindustrien. Kataloget erstatter sammen med denne vejled- ning IBAR vejledning om støjdæmpning af lokaler i fiskeindustrien samt BSR vejledningerne om Støj i tobaksindustrien, Støj i sukkervare- chokolade, . Undgå fejl og ulykker – Risikoen. Firmaet ligger i Rødding og tager også imod kunder fra Mesing. Så – Lad ikke vigtige informationer forsvinde i larm fra folk der snakker eller maskiner der larmer.

Kontakt os – Vi har været her i mange år og har stor erfaring på området – gør brug af vores ekspertise. Akustikregulering af rungende lokaler og værksteder i industrien, skoler og . Når du kontakter os, kan du få støjdæmpning til alle former for maskiner , rungende . Erfaringen viser nemlig, at de personer, der arbejder med støjende maskiner, ofte har det bedste kendskab til maskinernes funktion. Elementer i planlægningen af et støjsvagt arbejdsmiljø er bl. Måling af støj på arbejdspladsen.

Indkøb af støjsvage maskiner.