Støj københavns kommune

Hvis du vil klage over støj , støv eller lugt. Er du generet af støj , lugt eller støvende arbejde, har du mulighed for at klage til kommunen. Klageformular over støj , lugt eller støv. Udfyld venligst felterne i skemaet, så har vi de oplysninger, vi skal bruge.

Du kan klage til kommunen, . Skal du lave støjende bygge- og anlægsarbejde uden for normal arbejdstid eller lave facaderenovering kan du læse mere her.

Larm og støj , der tvinger sig adgang til borgernes hjem, skal være fortid. Andre støjgener (Ikke byggeplads). Musikstøj fra arrangement (ikke restaurationer). Normalt er det stille andagt, salmesang og de etiske spørgsmål i livet, der tales om i Indre Missions Bethesda-center i København.

Støj fra byggeplads (ikke Metro). Men tirsdag aften var det det nære, der blev talt om – og det i ganske karske vendinger i en fyldt storsal. Emnet var ikke ro, men larm.

Restaurationsbranchen, beboere og en . I forbindelse med et byggeprojekt har Københavns Universitet angivet disse eksempler på støjniveauer: dB(A) svarer til lyden fra en håndmixer.

Find ud af, hvilke regler der gælder i din kommune , ved fx at søge på ‘ støj ‘ eller ‘støjende byggearbejde’ på kommunens hjemmeside. Forskriften gælder i Københavns. Vælg din kommune for at se selvbetjeningsløsninger og information, der gælder dig. Weekenden er ikke længere hellig, når det kommer til larm og støj fra byggerier i København.

Dels konkrete målinger som viser meget høje støjniveauer, dels subjektive oplevelser af støj og dens eff ekt. Inden da bekræftede en undersøgelse fra Børne- og . Københavns Kommune laver nye regler, så støjende bygge- og anlægsarbejder også må gennemføres om lørdagen. Der ryger en del flere klager over for høj musik, larm, tobaksrøg og støj fra udendørsservering i klagekassen i København end tidligere.

Hos brancheorganisationen. Borgerne føler sig både oversete og negligeret af kommunen, der ikke tager initiativ til at komme problemet til livs. Vi må bare vænne os til det, siger Amnon Lev og . Det er dog altid en god idé at prøve at tale med virksomheden først om mulige løsninger.

Uanset tidspunkt kan du altid sende din klage til kommunen, som er myndighed ift. Kortlægningen er sket for at opfylde EUs støjdirektiv.