Starte egen virksomhed på dagpenge

Sådan starter du virksomhed på dagpenge. Du kan godt starte selvstændig virksomhed , mens du er på dagpenge. Der er en del regler forbundet med det, men det er bestemt muligt.

Se vores film eller læs vores brochure, som kort og enkelt ridser reglerne op for dig. Hvis du går med en drøm i maven om at blive iværksætter, mens du er på dagpenge , skal du være opmærksom på kravene til dig, inden du starter ny virksomhed.

Vil jeg her kunne bruge min barsel, altså være få barselsdagpenge i stedet for dagpenge , og derved ikke stå til rådighed på arbejdsmarkedet, samt ikke blive trukket for de timer jeg bruger i min virksomhed , og er det overhovedet lovligt at starte egen virksomhed op, imens man er på barselsdagpenge ? Ny aftale om dagpenge skal lette livet for iværksættere og freelancere. Samtidig betyder aftalen, at selvstændige kan modtage dagpenge i uger, hvis deres virksomhed defineres som bibeskæftigelse. Det vil også fremover være muligt at starte en selvstændig virksomhed op, mens man modtager dagpenge i uger, hvis hensigten med virksomheden er at leve af den. Dagpenge er ikke så skidt, at det ikke er godt for noget.

Selvom du er på dagpenge kan du nemlig sagtens starte din egen virksomhed. Du kan få supplerende dagpenge , mens du driver selvstændig virksomhed , hvis det er bibeskæftigelse, som altid kan lægges uden for normal arbejdstid.

Som hovedregel kan du ikke få dagpenge , mens du driver selvstændig virksomhed. Du kan dog få supplerende dagpenge , hvis du er til rådighed for arbejdsmarkedet, . Du kan starte virksomhed ved siden af dit lønmodtagerjob, eller starte op med supplerende dagpenge , hvis du er ledig. Du skal stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet, så alt arbejde med din egen virksomhed skal kunne foregå uden for normal arbejdstid – det vil sige efter kl. Husk også på, at du kan få supplerende dagpenge som iværksætter, hvilket betyder, at du kan modtage dagpenge samtidig me at du starter din virksomhed , indtil du kan forsøge dig selv eller dine dagpenge slipper op. Hvis du modtager dagpenge og vil starte en selvstændig virksomhed , skal du altid rette henvendelse til din a-kasse.

Hvis du driver selvstændig virksomhed , kan du som udgangspunkt ikke få dagpenge. Du kan dog på visse betingelser få en begrænset ret til dagpenge i uger, hvis du driver den selvstændige virksomhed. Overvejer du at starte din egen virksomhed ? Så læs videre og lær om fordele og ulemper ved selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse og det at drive sin selvstændige virksomhed som . Du kan under specielle omstændigheder få lov til at starte egen virksomhed , når du får dagpenge fra din a-kasse. Det er ikke umiddelbart lovligt at starte virksomhed , når man er på dagpenge fra a- kassen.

Man kan starte på bi-erhverv, så man både kan have egen virksomhed. Du kan arbejde , når det passer dig, arbejdet skal dog til enhver tid kunne placeres uden for normal arbejdstid. Grunden til det er, at du skal kunne starte i arbejde, så snart du får et job.

Alle dine arbejdstimer i virksomheden bliver modregnet i dine dagpenge , . Vil du være selvstændig, kan du have selvstændig virksomhed på fuld tid eller i din fritid. Din status som selvstændig kan påvirke din ret til dagpenge. Starte virksomheden op (lave hjemmeside, annoncere, give tilbud o.l.) før du har en tilladelse fra a-kassen – heller ikke selvom du ikke tjener penge endnu. I udgangspunktet må du derudover aldrig bygge en virksomhed op, mens du er på dagpenge , hvis det er din hensigt at leve af 1 af virksomheden efterfølgende.

Så er der en række regler, du skal have styr på. Har du selvstændig virksomhed i mindre omfang, har du mulighed for at drive virksomheden, samtidig med at du får dagpenge i op til uger. De timer, du arbejder som selvstændig modregnes i dine dagpenge , uanset indtægt. Kun dit lønarbejde tæller me når vi skal beregne dine dagpenge. Mange medlemmer arbejder . Er du ledig og ønsker at starte en virksomhed , er det vigtigt, at du har vores tilladelse først, hvis du vil have dagpenge samtidig.

Ud fra dine oplysninger om virksomheden vurderer vi, om du har ret til dagpenge. Du skal også give os beske hvis der sker ændringer i virksomhedens drift eller omfang, da det kan have . Altså en lille virksomhed , som du udfører samtidig me at du har fuldtidsbeskæftigelse som lønmodtager. Hvis det reelt er en hovedbeskæftigelse, du ønsker og er ved at starte , har du ikke ret til dagpenge.

Det faktum, at du ikke har nok opgaver eller indtægter i din virksomhed gør ikke automatisk, at virksomheden er din . Det skal du være opmærksom på. Når du bliver ledig, skal a-kassen vurdere din selvstændige virksomhed , og om det er din hovedbeskæftigelse eller din bibeskæftigelse. Der kan være tale om selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, bibeskæftigelse med dagpengeret eller bibeskæftigelse uden dagpengeret.