Sprinkleranlæg

Et sprinkleranlæg består af en eller flere vandforsyninger og en eller flere sprinklersektioner. Hver sektion består af en alarmventil med hovedafspærringsventil og et rørnet, hvorpå der er monteret sprinklere. Hvordan fungerer en sprinkler?

De to vigtigste dele i et sprinklersystem er fordelingsrørnettet og en dedikeret, garanteret vandforsyning. I tilfælde af brand vil kun sprinkleren i brandens umiddelbare nærhed blive aktiveret.

Installationerne er meget komplekse og der stilles store krav til projektering . Bygningsafsnit i anvendelseskategori skal udføres med automatisk sprinkleranlæg hvis bygningen er mere end etage, og har soverumsafsnit i anvendelseskategori som . Den situation, hvor alle sprinklerne udløses på én gang, fordi der fx er flammer under én sprinkler, eksisterer ikke. Den dramatiske effekt af at sprøjte vand på en masse mennesker, har dog besnæret fx filminstruktører bl. Vi er autoriseret sprinklerfirma og tilbyder dig alt inden for sprinkling.

Vi projekterer, monterer og servicerer komplette sprinkleranlæg til alle rum og bygninger. Både som enkeltstående opgaver og som en del af en entreprise kan vi regne på den rette installation til din bygning eller dit projekt.

Hvert år installerer vi flere tusinde sprinklere, som sikrer os den fornødne indsigt og ekspertise i at designe, installere, implementere og servicere dit sprinkleranlæg. Vi installere sprinkleranlæg i hele Danmark og Norge, og kan bl. Det er med stor glæde vi kan meddele at 1. DNU projektet er færdig og godkendt. Sprinkleranlæg på Danmarks største sygehusbyggeri godkendt!

Vi har i uge modtaget godkendte DBI rapporter på vandtågeanlægget, installeret på DNU. Det betyder at Region Midtjylland nu kan tage . Rørsystemet er konstant tilsluttet en vandforsyning. Artiklen fra Elektricitetsrådet har været bragt i. Lovkrav om sprinkleranlæg. I Bygningsreglementet og i Beredskabsstyrelsens Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker står der, hvor der skal være sprinkleranlæg til brandslukning.

Kravene omfatter større butikker, industri- og lagerlokaler, visse . Kortlægning af risici og forebyggelse af ulykker med sprinkleranlæg. Du skal læse denne tekst, hvis du vedligeholder, reparerer og gennemfører periodiske kontroller af sprinkleranlæg , hvor vandforsyning sker fra tryktanke, der er indrettet med offeranoder. En offeranode har til formål at hindre korrosionen af selve tanken, . Forebyg ulykker med sprinkleranlæg.

Som følge af ulykken har Arbejdstilsynet udarbejdet nogle retningslinjer, som skal forebygge ulykker ved vedligeholdelse, reparation og kontrol af sprinkleranlæg. Produktinformation Redaktion: Denne retningslinie er udarbejdet af et teknisk udvalg nedsat af DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgiver: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Varenummer: . Nye store tunnelanlæg som Cityringen og Femernbæltforbindelsen bliver udstyret med sprinkleranlæg for at øge sikkerheden. Men sikkerhedseksperter, brandmyndigheder og beredskabsfolk advarer nu mod udviklingen. Dansprinkler råder over ingeniører, der på baggrund af bygherrens funktionskrav kan projektere et komplet sprinkleranlæg.

Politiet har afspærret et et større område omkring gasvirksomheden Air Liquide Danmark på Havnegade 1i Odense, fordi der er risiko for, at bygningen kan eksplodere. Der er brand i nogle gasflasker, men virksomhedens sprinkleranlæg er gået i gang og kan måske hindre en eksplosion. Er der nogen som ved hvad det koster årligt at drive og føre tilsyn med et sprinkleranlæg til en hovedtrappe i en Nørrebroejendom med etagers – hvor.