Skur i skel

Vi har købt en grun og vores spørgsmål handler om hegn i skel , og hvor tæt på skel man må plante en hæk og bygge et skur. Vi kan ikke lide nogen af dem og vil gerne skifte dem ud for vores regning. Den ene nabo har sagt ja, den anden vil . Love og regler for udhuse og skure 9. Må naboen fjerne fælles hegn for at bygge skur i skel ? Hvilke regler gælder udhuse og skure ved sommerhus?

I sommerhusområder er der andre regler. Du må godt bygge et skur , en garage og en carport i skel. Hvis disse bygninger ikke er over kvm, kan de opføres, uden at det først skal søges om byggetilladelse. I stedet er der indført en regel om, at arbejdet skal anmeldes til kommunen, før det påbegyndes. Kommunen får derved mulighed for at . Opfører du en småbygning mod skel eller tættere på skel end meter må højden ikke være over meter.

Der skal være en afstand på mindst meter til andre bygninger på din grund. Det vil sige, at hvis du opfører dit skur med væg mod din carport, skal du anmelde det. Vær opmærksom på, at du i alle dine skel.

Brændeskur ved skel Beiträge 14. Nye regler gør det nemmere at bygge skur, carport og drivhus. Foto: Andreas Mikkel Hansen.

Det skal være lettere for boligejere at bygge nyt skur , ny carport eller andre mindre bygninger på egen grund. Forslaget ændrer ikke på, at boligejerne fortsat skal efterleve lokalplaner og byggetekniske regler om fx det nye skurs højde og afstand til skel. Da den ene ville plante ny hæk fandt han skelstenene og plantede i skel – troede han.

Carport, garage, overdækket terrasse, drivhus, udhus og skur. Skal du bygge carport, drivhus eller legehus i haven? Der er både regler for, hvor tæt på skel du må bygge, hvor højt byggeriet må være, og hvor meget af grunden dit byggeri må fylde.

Kan din byggesag ikke behandles som straks-tilladelse, finder du og din personlige vejleder ud af, hvilken information og dokumentation der skal bruges. Det er muligt at placere mindre bygninger som f. En lokalplan kan dog angive en anden placering. Bygningen må dog ikke være højere end meter, og den samlede længde af de sider, der vender mod skel , må ikke . Det samme gælder reglerne for, hvor langt, hvor stort eller hvor højt byggeriet må være i skel.

Dette gælder altså også fx legehuse og drivhuse. Bliv klogere på hvilke regler der gælder for afstande til nabo, skel og vej. Følgende regler gælder for bygninger, der opføres nærmere skel end m. Den maksimale højde må højst være m.

Garager, carporte og lignende mindre bygninger historisk. Følgende bygninger skal overholde bestemmelserne i kapitel 2. Overdækkede terrasser, som ikke er hævet over terræn. Drivhuse, skure og lignende mindre bygninger til udhusformål.

Bygningens højde må som udgangspunkt ikke overstige meter. Mod sti og skel mod nabo kræves en afstand på minimum meter. Afstanden mod vej er fastsat i den byplan eller lokalplan, der er gældende for din ejendom.

Søger du en guide til at bygge et skur ? Her på siden får du en god guide om hvad du skal gøre og overveje når der skal bygges skur.