Skifer dannelse

Etter hvert som tykkelsen på dette sedimentlaget økte, økte også trykk og temperatur nede i massene. San leire og grus ble etter hvert forsteinet og omdannet til skifer. Leiren er avsatt i intervaller eller sykluser, derfor er skifer lagdelt. Ved høyt trykk har sedimentlagene blitt omdannet (sementert) fra leire til skifer.

Leirskifer er ikke omdannet ( metamorfose). På dette stadiet ble sand- og leirsteiner omdannet til skifer , spesielt langs større forskyvningssoner dypt nede i datidens jordkorpe.

Siden den gang har erosjonen tært på fjellkjeden, og i . På Hovedøya veksler mørke lag av skifer hyppig med lysere kalkstein. Skifer , kalk og sandstein. Kalken kom fra organismer med kalkskall som smuldret opp til slam. Av og til ble større biter bevart, disse kan du finne som fossiler. Farge: Grå, brun eller grønnlig.

Tekstur: Grov- til middels-kornet. Mineraler: Glimmer, kvarts ( feltspat, granat, kloritt m.fl.) Dannelse : Flatklemt under høyt trykk og varme.

Anvendelse: Takstein, golvfliser. Blant variantene er glinsende glimmerskifer, granat-glimmerskifer, kvartsskifer og hornblende- skifer. Mye av dette presses ut etter hvert som leiren presses sammen av nye lag med leire. I løpet av millioner av år begraves leiren, og den herdes til bergarten leirstein.

Dersom leirsteinen utsettes for høy nok temperatur og høyt nok trykk, omdannes den videre til bergarten skifer. Dannelse av et langstrakt belte av sterkt deformerte bergarter som foldes opp til en fjellkjede. Forårsaket av kollisjoner. Skifrighet: Planstruktur i en skifer eller . Når de herdes til faste bergarter, blir de til slamstein, leirstein eller skifer , sandstein og konglomerat.

De vekselvis mørke og lyse lagene er skifer og kalkstein. Den vanligste sedimentære bergarten i Norge er kambrosilur. Steinen er bygget opp av leire og kalkslam.

I denne bergarten er det mulig å finne fossiler av koraller, sjøliljer, urfisk, sjøskorpioner osv. Scabrous, apt to shiver or splinter. Aparting, a partition, afharing, a dividing, a division, a lot, a share. Krystallinske skifre (metamorfiske bjergarter) har krystallinsk struktur. Til denne gruppe hører bl.

USAs energiadministrasjon.

På Oppdal er skiferen full av kvartsand og lag- delte, tynne og rytmiske glimmerlag, som gjør den lett å bryte også på tvers av den naturlige lagdelin- gen. Denne skiferen er mye brukt til naturstenheller og trapper – men det er egentlig fantasien som set-. Den ældste dannelse – altså fra Nedre Ordovicium – er det meter tykke lag af Dictyonema- skifer. Den er opkaldt efter graptolitten Dictyonema,som imidlertid nu benævnes Rhabdinopora.

Senere trækker havet sig tilbage, og dermed sker der i en lang periode i Nedre Ordovicium ingen aflejringer. Da havet i slutningen af . Jura tiden: Fjerritslevskiferen. Meget vigtig kilde til olie og gas i Nordsøen. Er ikke gas-moden i resten af. Opløft af Alun skifer med muligt tab af gas.

Trias-Jura-kridt gen-begravelse af. Konvensjonell olje og gass er blitt dannet i en kildebergart, vanligvis en svart skifer som opprinnelig var leirslam som inneholdt mye organisk materiale. Dette går over til olje og gass.