Skærmbriller tilskud

Ja, du kan få betalt dine skærmbriller , hvis de er nødvendige for arbejdet. Du har ret til en passende undersøgelse af øjne og syn, inden du begynder at arbejde ved skærmterminaler (computere). Herefter har du ret til undersøgelse med jævne mellemrum, hvis du får synsproblemer, der kan skyldes computer-arbejdet.

Hvis du har brug for en skærmbrille til dit computerarbejde, skal virksomheden betale for brillen. Mistanke om behov for skærmbriller ?

Hvis undersøgelsen viser, at det er nødvendigt med skærmbriller for at afhjælpe generne, skal . Viser undersøgelsen, at det er nødvendigt med briller til skærmarbejdet for at afhjælpe generne, er det ifølge arbejdsmiljøloven, som udgangspunkt arbejdsgiveren der skal betale udgifterne til et par skærmbriller. Folk, der arbejder foran en computer, har ofte ret til et par skærmbriller , som deres arbejdsgiver betaler. Skærmarbejde stiller andre krav til synet end almindeligt læsearbejde. De fleste yngre mennesker har ikke problemer med at se skarpt på en computerskærm, når skærmen er af god kvalitet.

Det kan være tegn på, at øjets linse har svært ved at tilpasse sig de forskellige . Ifølge reglerne har medarbejdere, der i en ikke ubetydelig del af arbejdstiden arbejder ved en skærm, ret til en passende undersøgelse af øjne og syn, og firmaet skal betale for skærmbriller , når medarbejderen har brug for noget andet end de normale briller eller linser, vedkommende måske har i forvejen.

Mange gener ved computerarbejde kan afhjælpes ved hjælp af briller, der er tilpasset skærm og tastatur. Også i mange håndværkerfag kan en jobbrille forbedre effektiviteten og præcisionen, ved at medarbejderen har briller, der giver skapt syn på den rette afstand. Skærmbriller er et synskorrigerende hjælpemiddel og ikke et personligt værnemiddel. Brillerne svarer i princippet til læsebriller med glidende overgang, men de har ofte et meget lavt læsefelt og . Skatterådet anerkender, at skærmbriller der stilles til rådighed af arbejdsgiveren til brug på arbejdspladsen, kan ske skattefrit. Herudover bekræfter Skatterådet, i den konkrete situation, at skærmbriller der medtages til arbejdsrelaterede møder og kurser udenfor arbejdspladsen, samt til hjemmearbejdsdage, . Jeg sidder lige med en mail fra en kunde, som er i gang med at lave årsafslutning og har “gemt” en række spørgsmål, som hun skal have vendt, når vi ses i næste uge.

Og hun har sendt dem i forvejen, hvilket jo kan være praktisk nok. Et af spørgsmålene handler om skærmbriller. Hun har hørt, at man kan . Du kan godt have behov for skærmbriller , selv om du ikke ellers bruger briller. Hensigtsmæssig indretning af kontorarbejdspladsen er væsentlig for, hvordan vores øjne belastes ved skærmarbejde. Derfor er det vigtigt, at arbejdspladsen er indrettet optimalt, inden brillen indkøbes.

Har søgt om skærmbriller. Vi anbefaler, at gennemgå vejledningen til synsprøve og skærmbriller for at sikre den optimale indretning af. Kontakt din arbejdsgiver og spørg til ordningen om arbejdsgiverbetalte skærmbriller.

Hvis din arbejdsplads ikke har en sådan aftale, kan du gøre opmærksom på denne side og bede rette vedkommende om at kontakte os for . Inden du overvejer om du har behov for skærmbriller , så kig lige på filmen her på siden og hent vejledning i den tilhørende guide om hvordan du bedst indretter din skærmarbejdsplads. Det kan have stor betydning, om dit bord og stol er indstillet passende efter dine arbejdsopgaver. Spørg din arbejdsmiljørepræsentant om . Behovet for skærmbriller fore- kommer oftest hos personer over år, men også yngre kan få behov for en skærmbrille.

I mange år havde jeg fniset af mine ældre søstre, der ikke læn – gere kunne klare sig uden en brille på næsen. Pludselig stod jeg selv ved brillestativet hos boghandleren og smuglede mine nye læsebriller . Men hvad siger loven egentlig? I henhold til bekendtgørelserne for henholdsvis skærmbriller og sikkerhedsbriller er arbejdsgiver lovmæssigt forpligtet til at tilbyde dele af sin medarbejderstab passende undersøgelser af øjne og syn. Der er forskel på skærmbriller og læsebriller.

En skærmbrille bruges til at se skarpt, når du sidder foran en computerskærm, og den tilpasses derfor læseafstanden til din skærm og en synsretning, der er lige ud. En læsebrille derimod er beregnet til læsning i en bog, avis eller papir. Det er dog en betingelse for skattefriheden, at arbejdsgiver har ejendomsretten til skærmbrillerne, og at medarbejderen ikke tager brillerne med hjem. Her er læseafstanden typisk mindre end .