Skærmbriller skat

Skatterådet anerkender, at skærmbriller der stilles til rådighed af arbejdsgiveren til brug på arbejdspladsen, kan ske skattefrit. Herudover bekræfter Skatterådet, i den konkrete situation, at skærmbriller der medtages til arbejdsrelaterede møder og kurser udenfor arbejdspladsen, samt til hjemmearbejdsdage, . SKAT har for nylig taget stilling til nogle spørgsmål om beskatning af arbejdsgiverbetalte skærmbriller. Den skattemæssige behandling af skærmbrillerne er afhængig af, hvor og hvordan brillerne anvendes – og af hvem der ejer brillerne.

Der er forskel på ejere af virksomheder og ansatte: En virksomhed kan godt betale skærmbriller for en ansat, hvis de ifølge øjenlægen er nødvendige for at udføre arbejdet.

For ejere (herunder EMV-ere) skal man dog passe meget på, fordi SKAT – logisk nok – interesserer sig for, hvordan behovet for . Arbejdsgi- ver har ikke pligt til at indberette denne type goder til SKAT. Følgende er skattefrie goder: – Generel personalepleje i form af. Parkering ved arbejdspladsen.

Ja, det er rigtigt, men Skats afgørelse baserer sig på, om det rent faktisk er skærmbriller , eller om man prøver at snyde på vægten og trække sine private briller fra i skat. Skærmarbejde stiller andre krav til synet end almindeligt læsearbejde. Viser undersøgelsen, at det er nødvendigt med briller til skærmarbejdet for at afhjælpe generne, er det ifølge arbejdsmiljøloven, som udgangspunkt arbejdsgiveren der skal betale udgifterne til et par skærmbriller.

A-indkomst – altid indberetning.

Skærmbriller (forudsat at de kun er til brug på arbejds- pladsen). Moms på sportstøj, der udleveres til personalet til låns, kan også fradrages. Moms på indretning af motionsrum i virksomheden og indkøb af motionsredskaber hertil kan fradrages fuldt ud.

Moms på indkøb af skærmbriller til brug for personalet kan fradrages fuldt ud. Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT -meddelelser med videre. Skemaet viser relevante afgørelser på området: Afgørelse samt evt. En række udgifter, herunder skærmbriller , blev anset for at være privatudgifter, som ikke kunne trækkes fra. Får medarbejderen udbetalt et kontant beløb til dækning af ferierejsen, eller refunderes denne efter regning, skal der indehol- des A- skat og AM-bidrag.

Udgiften til skærmbriller er som udgangspunkt en privat udgift, og arbejds- giverens betaling heraf er derfor normalt skattepligtig for medarbejderen. Arbejdsgiverbetalte briller er derfor som hovedregel et skattepligtigt personalegode. Fra praksis kan nævnes briller til en tandlæge og en pilot, selv om disse briller med styrke var nødvendig for arbejdets udførelse. Derimod er der skattefrihed for eksempelvis en tandlæges beskyttelsesbriller uden styrke og skærmbriller.

Gennemgangen angiver om personalegodet er skat – tepligtigt og. Betaler arbejdsgiveren for medarbejderens skærmbriller skal medarbejderen ikke beskattes, såfremt det kan dokumenteres, at medarbejderen har behov for skærmbriller. Alderspension: Du må maksimalt indbetale 28.

Det er dog vigtigt at bemærke at selv hvis udgiften til beklædning opfylder alle krav for fradragsret er det ikke sikkert at SKAT godkender dette fradrag.

Virksomheden kan fratrække omkostningen for indkøbte skærmbriller til medarbejderne, idet det anses for en driftsudgift. Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Redaktionen er afsluttet den 22. Få maksimalt ud af din løn og betal mindst muligt i skat.

Se hvilke frynsegoder du kan udnytte. Kaffe, te og frugt på jobbet. Fitness og motion på jobbet. Eventuelle renteudgifter kan trækkes fra i skat. Er du på forretningsrejse – evt.

Her finder du flere gode råd til indretning af arbejdspladsen, bl. Vejledningen har også en tjekliste, der giver overblik over arbejdsmiljøet, når du arbejder ved computer. Sådan undersøger I jeres arbejdsstillinger på kontoret. Personalegoder, der stilles til rådighed som led .