Samlingsdetaljer huldæk

Nedenstående finder du samlingsdetaljer , der angiver Spæncoms standarder for elementløsninger. Spæncom gør opmærksom på, at samlinger skal dimensioneres iht. M6Montage af dæk, længdefuge ved gavl, 1: 1 PDF . Detaljerne vil løbende vil blive suppleret og videreudviklet.

Huldæk produceres med lodret afskårne ender.

Krævet mindste vederlagsdybde på beton er mm. Den projektmæssige vederlagsdybde skal fastlægges og kan beregnes under skyldig hensyntagen til normalt forekommende montagetolerancer samt tolerancer på længden af dækelementerne. Produktet: Elementerne udføres som standard med lodret skåret ender. Sidekanter udføres som jævnt støbeskel jvf. Se flere standard detaljer om produktet under afsnittet samlingsdetaljer.

Kantstringer med SE-Bolt. Udsparing for kantbjælke.

Beregningsforudsætninger 9. Eksempler på byggesystemer 7. Samlingsdetaljer Lastspecifikationer. Fugearmerings- og bolteplaner. Granskning af værkstedstegninger.

Sammenstøbning mellen facader,væg T-kryds. Gennemgående væg med huldæk T. Væg etagehuldæk med vederlag. Deltabjælken er designet til at kunne anvendes som et konstruktionselement i kombination med alle gængse typer af betondæk: huldæk , filigrandæk, kompositståldæk, trapezdæk og insitu-støbte betondæk. Den muliggør brugen af lave elementkonstruktioner og styrker rammekonstruktionen inde i dækket.

D og 3 der sikrer hurtig og pålidelig design af samlingsdetaljer. Download Revit og CAD tegninger til skillevægge, loft, tag og dæk. Tunge huldæk (fx 1mm betonhuldæk) . Fuge mellem huldækelementer.

Ideelle dæktyper med Deltabjælke.

Udvekslingsbjælke i huldæk. Vandret snit i samling ved tværvæg. Facadeplan lukkes med glasfibernet-armeret puds. Lodret snit i samling mellem huldæk og bærende facade.

Normal fugeudstøbning, og understopningsløsning med selvforskallende fuge. Det anbefales at underste bjælke i elementet altid er gennemgående. Denne løsning gør at man kan få dæk og altan i sammen højde.

Løsningerne kan kombineres på flere måder og der er også flere. Vi bidrager med facadeopdeling, samlingsdetaljer og generelle løsningsmodeller.