Regnvandsanlæg nyrup plast

Eksperter i regnvandshåndtering og regnvandsanlæg. En sun dansk rørgrossist med speciale i alt fra jordoverfladen og ned. Vi er eksperter i kloakering, afvanding, regnvandsanlæg og spildevandsbehandling. Tegning, PE regnvandstank 3m³.

Kældertanke til regnvand.

Multimat regnvanssstyring. Glasfibertanke til regnvand. Vejledning mregnvandstank. Forankring af kugletanke. Hos nyrup plast stiller vi også gerne vores ekspertise vederlagsfrit til rådighe hvis du eller din fagmand er i tvivl om de generelle regler for montering og etablering af et regnvandsanlæg.

Du er også velkommen til at fremsende dine byggetegninger, så vi eventuelt kan bidrage med gode ideer til projektets udførelse. Mødet finder sted mandag den 11. Vi satser enorme summer på udvikling af energibesparende og miljøvenlige pumpeløsninger, som jo hører naturligt hjemme i et regnvandsanlæg.

Erhvervsskolen Nordsjællan i kantinen, Milnersvej . Så vi ser samarbejdet med Nyrup plast som en stærk mulighed for at kombinere holdninger og business, siger Key acconut manager Børge Holst fra . Ingen fælles europæisk standard for afløbsprodukter til regnvandsanlæg ~ ingen krav om CE-mærkning. Dokumentation i form af prøvningsrapporter og kvalitetsstyringssystem eller frivillig VA-godkendelse. Kenneth Lun Nyrup Plast , udtaler: Der er flere fordele ved løsningen. Al regnvand beholdes på de private parceller, og lodsejeren har ingen udgifter til det offentlige kloaksystem for håndtering af regnvand. Anvisningen er udarbejdet af Inge Faldager, Flemming Springborg og Leon Buhl, Tek- nologisk Institut.

Naturstyrelsen og arbejdet er blevet fulgt af en følgegruppe bestående af: Torkil Groving. UPONOR lagerfører PVC frie regnvandsbrønde. Komponenter til regnvandsanlæg fra.

Dokumentation ved valg af anden leverandør. Regnvandskassetter Wavins program er uden PVC. Vi anbefaler vore kunder at installere regnvandsanlæg fra Nyrup Plast , da vi mener, at de på nuværende tidspunkt er førende på markedet. Brug af regnvand , til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger, Rørcenteranvisning. Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer, vejledning nr.

Et andet område der er fokus på er lokalt brug af opsamlet regnvand.

Nyrup Plast deltager netop i et forsøg, hvor regnvand fra kostalle opsamles og bruges som drikkevand til køer – vandet er her renere end det vand køer ville drikke i naturen, og sparer grundvand og kloakkapacitet, men på trods af dette er . Kort sagt dét du skal bruge når du projekterer digitalt!