Regler for støj ved byggeri

Min nabo er i fuld gang med at total renoverer sit meget store nyindkøbte hus. Jeg vil gerne vide, hvilke regler der gælder for støj og arbejdstider i forbindelse med byggepladser. Hvor meget må naboen larme, når han bygger om og til?

Nyt byggeri og byggeplads på nabogrund – hvor meget må det. Hvad gør jeg, hvis naboen bygger ulovligt? Støj og lugt fra restauranter, caféer og spillesteder.

De miljømæssige gener ( støj , støv og vibrationer) ved bygge- og anlægsarbejde, reguleres af Miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Den gør det muligt for kommunerne at fastsætte. Hvis du er nabo til et byggeri , som ikke overholder ovennævnte vilkår, kan du kontakte entreprenøren. Har det ikke den ønskede effekt, kan du . Høreværn kan mindske både støjgener og -skader, men er ikke en permanent løsning.

Til højre finder I henvisninger til de vigtigste regler og informationsmaterialer. Kraftig støj kan give alvorlige skader på hørelsen som høretab eller tinnitus. Støj kan desuden være psykisk belastende og give forhøjet blodtryk, der i længden . Mange mennesker er udsat for generende støj.

Støjen opleves som særlig generende, når man ikke har mulighed for at gøre noget ved den. Som regel vil man henvende sig til den virksomhe det anlæg eller den nabo, som støjen kommer fra, og fortælle at man er generet af deres støj. Hvis man kan aftale sig til, at støjen . Skal du i gang med en midlertidig aktivitet så som byggeri , renovering, nedrivning m. Forskriften handler blandt andet om støjgrænser ved fx brug af motordrevne maskiner, opstilling og nedtagning at stillads, sandblæsning og etablering at spunsvægge.

Odense Kommune har regler om udendørs musik fra restaurationer, butikker og arrangementer. Støjgener fra bygge- og anlægsarbejder reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven. Støj fra bygge- og anlægsarbejder. Såfremt aktiviteterne giver anledning til væsentlige støjgener kan kommunen give påbud om, at støjen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger. Gener fra bygge- og anlægsarbejde.

Ved bygge- og anlægsarbejde kan der være gener, fx støj , støv og vibrationer. Silkeborg Kommune har vedtaget en forskrift , som skal overholdes ved bygge- og anlægsarbejder, herunder støjgrænser, regler for underretning mm. Her kan du kan se forskriften (pdf). Weekenden er ikke længere hellig, når det kommer til larm og støj fra byggerier i København. Københavns Kommune laver nye regler , så støjende bygge- og anlægsarbejder også må gennemføres om lørdagen.

For at undgå problemer og gener i forbindelse med støj , har vi udgivet pjecen ” Vis hensyn – tænk når du støjer”, Det er en vejledning i hvordan der kan vises hensyn til naboen før der begyndes på støjende aktiviteter. Pjecen er tænkt som en opfordring til naboer om, at tale sammen før der opstår en konflikt. På denne side kan du læse om, hvad der betegnes som støj , og hvordan støj håndteres af myndigheder og virksomheder.

Forskriften gælder al bygge- og anlægsaktivitet af erhvervsmæssig karakter i kommunen og skal begrænse gener i form af støj , støv og vibrationer ved disse.

Ved planlægning af ethvert bygge- og anlægsarbejde vejleder Natur, Park og Miljø gerne om, hvordan miljøgener kan forebygges, og hvilke regler der gælder. Er du generet af støj i og omkring din bolig, så læs om, hvad du kan gøre. Det er altid bedst selv at løse en nabostrid om støjgener. Det er som regel både den hurtigste og letteste måde at finde en fornuftig løsning.

Desuden vil det ofte være bedst for det fremtidige naboskab, hvis to eller flere naboer kan undgå en . Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet har kommunen mulighed for at gribe in hvis der er generende støj fra en byggeplads.