Regler for sognebåndsløsning

Som medlem af folkekirken hører du som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor du bor. Du kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte dig til en præst i et andet sogn. Ved at løse sognebånd får du ret til at blive betjent af den præst, du har løst sognebånd til.

Hvis du ønsker at løse sognebånd , skal . Men hvorfor blev det indført, og hvordan løser man sognebånd?

Sådanne regler skal altid fastsættes, når pastoratet opdeles i områder. Biskoppens afgørelser efter stk. Et medlem af folkekirken kan ved sognebåndsløsning slutte sig til sognepræsten for . Gældende regler om sognebåndsløsning. De væsentligste regler vedrørende stiftelse og ophør af sognebåndsløsning findes i dag i lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sogne- båndsløsning, jf.

Aug Sagen fra Kristkirkens Sogn i Kolding, hvor samtlige præster nægter at vie fraskilte, viser, at loven om sognebåndsløsning ikke fungerer efter hensigten, mener kirkefolk. Blanketter, regler og vejledninger ved ind- og udmeldelse af Folkekirken og sognebåndsløsning.

Retten til kirkelig betjening. Ret til kirkelig betjening uden for bopælssognet. Valgretsregler i forbindelse med sognebåndsløsning. II indeholdte regler vedrørende sognebåndsløsning op til overvej- else, og såfremt resultatet af arbejdsgruppens overvejelser bliver, at der udarbejdes et ud- kast til en ændret brugslov, vil det måske være begrundet at henføre reglerne om sog- nebåndsløsning til en selvstændig lov.

Man har dog mulighed for ved sognebåndsløsning at slutte sig til sognepræsten i et andet sogn, end der, hvor man bor. Dermed får man de samme rettigheder, som dem, der bor i dette sogn. Hvis man ønsker tilknytning til et sogn, man ikke bor i er det muligt at løse sognebånd til en præst.

Kontakt en præst i det sogn, der ønskes sognebåndsløsning til. I Herlufsholm Kirke kan der løses sognebånd til Henning Marcher, Thomas Horneman-Thielcke eller Tom Thygesen Daugaard Som sognebåndsløser har man . Man kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte sig til en præst i et andet sogn. Grundene til sognebåndsløsning kan bl.

Jun Lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning. Sognebåndsløsningen ophører, når den præst, til hvem sognebånd er løst, forflyttes, dør eller afskediges. Kirkeministeren fastsætter nærmere regler om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning.

Færøerne af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning. Kapitel Stiftelse og ophør af.

Tilhørsforholdet til folkekirkens menigheder. Det fremgår af rapporten, at valgmenighedspræster er underlagt den stedlige biskops tilsyn efter de nugældende regler , men at biskoppen ikke kan tage ansættelsesretlige skridt overfor valgmenighedspræsten. Såfremt man gennemfører arbejdsgruppens forslag, vil valgmenigheden fortsat have kompetencen i forhold til . Disse regler om sognebåndsløsning blev stort set videreført med lov nr.

Denne lov betegnede endvidere en endelig ophævelse af det i ældre dansk ret hjemlede sognebån idet der ifølge lovens § – og senere § 1 stk. Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi.