Regler for skur i haven

Må jeg bygge skur og sætte egen hæk i skel? Hvad er -sekundært byggeri? Nye regler gør det nemmere at bygge skur, carport. LÆS OGSÅ: regler , du skal huske, når du bygger småprojekter i haven.

Det står klart, efter at. Her på siden får du en god guide om hvad du skal gøre og overveje når der skal bygges skur.

Sådan ser det i hvert fald ud for mig efter, at jeg har bygget en skur i haven. Husk at man skal ansøge om byggetilladelse til skuret hvis det er over 10kvm, og at der i øvrigt er regler for placering af skuret på grunden. Har du ikke styr på, hvad du må, når du bygger til eller bygger skur , kan du nemt komme til at overtræde nogle regler. Altså, groft sagt, om der er . Skuret skal opføres cm.

Til sommer skal du som husejer ikke længere anmelde byggeri af carport, skur eller drivhus til kommunen. Men kommunerne glæder sig over de nye regler på området, der letter sagsbehandlingstiden markant. Småbygninger under m².

Vil du opføre små bygninger som fx legehuse eller redskabsskure på under m², behøver du ikke altid søge hos kommunen.

Du må bygge op til to mindre bygninger på under m² hver uden at søge byggetilladelse eller anmelde dem hos kommunen, når du overholder reglerne. Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning. Hvilke regler gælder, når du skal opføre en småbygning? Der er med ændringerne ikke lavet om på, at boligejerne fortsat skal efterleve lokalplaner og byggetekniske regler om fx højden på det nye skur eller drivhus,. Før ændringerne var det tilladt at have to små bygninger på under kvadratmeter hver især, fx et redskabsskur eller et legehus, uden at det talte . Læs også: regler , du skal huske, når du bygger småprojekter i haven.

Du må bygge det samme, som du altid har måttet, og du skal overholde de præcis samme regler. Regler for småbygninger i helårsområde. Opfører du en småbygning mod skel eller.

Vær opmærksom på, at du i alle dine skel maksimalt må have bygninger med en samlet længde på højst meter. Hvis en bygning støder op til to skel, . Hvor mange bygninger må jeg opføre uden . Regeringen vil lade husejerne bygge et skur eller anden tilbygning op til kvadratmeter på deres grun uden at de skal anmelde det til kommunen først. Betingelsen er, at regler og lokalplaner overholdes.

Ifølge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen . Her kan du få overblik over regler og byggeproces og få gode råd om, hvordan du lykkes med dit projekt. Byggeri i skel eller nærmere skel end meter skal overholde regler om højde og længde. I sommerhusområder er der andre regler.

Der er forskellige regler for småbygninger, afhængigt af, hvor stor bygningen er og hvis din ejendom ligger i landzone, skal du læse om reglerne for landzone.

Byggearbejde skal nogle gange anmeldes, andre gange ikke, og i nogle tilfælde skal du have en byggetilladelse fra kommunen, før du kan gå i gang med dit. Vi har naboer på den ene langside af haven. Da den ene ville plante ny hæk fandt han skelstenene og plantede i skel – troede han.

Men der er også særlige regler , du skal være opmærksom på. Du kan læse mere på styrelsens hjemmeside i Vejledning .