Radonsikring krybekælder

Radonsikring af delvis kælder og krybekælder. Har du både kælder og krybekælder , og ønsker du at benytte kælderen til beboelse, kan du med fordel drage nytte af krybekælderen til ventilering. Effektiv ventilering af krybekælderen kan nemlig være med til at minimere indholdet af radon i den øvrige . Det er noget lettere at tætne huse med kælder eller tilgængelig krybekælder.

Radon i indendørsluften kan kun påvises ved måling. Det er både enkelt og billigt at måle radon med f.

Radonkoncentrationen i en bolig kan variere meget inden for det enkelte døgn og med årstiden. Derfor bør måling af radon ske . Har du krybekælder , skal du sikre dig, at der er god ventilation i den. Det sikrer et ekstra lag, ren luft som værn mod radon fra undergrunden. Hvis du har kælder i din bolig, bør du sikre dig, at der ikke er utætheder (f.eks. revner og sprækker) i kældergulv eller -vægge.

Sørg også for at tjekke rørgennemføringer, afløb osv. Denne anvisning indeholder en vejledning i, hvordan man opbygger klimaskærmen mod jord og tætner mod indtrængning af jordluft. Anvisningen gør også rede for sammenhængen mellem radonindtrængning, radon i indeluften, ventilation og energiforbrug i en bygning.

Huset var bygget med krybekælder med kun mm isolering i gulvkonstruktionen. Byggetekniske erfaringsblade – byggeanvisninger – organisationer. Krybekælder angrebet af skimmelvækst. Med stadig større krav til energibesparelser – og dermed øget varmeisolering – er fugtforholdene i udeluftventilerede krybekældre nu ændret så meget i ugunstig retning, at konstruktionen generelt . Tjek radonniveauI nogle dele af Danmark er der meget radon i undergrunden. Læs mere om radon på boligejer.

Når en isolering og efterisolering af en krybekælder foretages, skubbes fugtbalancen i konstruktionen. Så inden arbejdet udføres bør. Herved sikres ligeledes mod evt. Måling og risikovurdering.

Se mere om dampspærre, fugtspærre og radonsikring samt konstruktionsvarianter. Ved kold krybekælder med betondæk isoleres der på undersiden af dækket med et nedforskallet lag. Radonforurening er særligt udbredt i enfamiliehuse, mens der sjældent er for meget radon i etageboliger. Fundamenterne er murede teglstensfundamenter. Trægulvene ligger på træbjælkelag, . En utæt loftslem kan forårsage et større undertryk indenfor, så radon trækkes op i boligen.

Luftindtagene skal udstyres med gitter for at holde . Torben Valdbjørn Rasmussen.

Lise Lotte Bech Raunkjær. Litteratur- henvisninger. Kælderrum er naturligvis også udsatte. Indeluftens indhold af radon kan reduceres . Sundhedsstyrelsen vurderer, at radon kræver 3dødsfald årligt. Ra- donforurening er særligt udbredt i enfamiliehuse, mens der sjældent er for meget radon i etageboliger.

I boliger med terrændæk, og i nogle tilfælde og- så med krybekælder , kan radon trænge ind i så store mængder, at Byg-. I bygninger hvor der konstateres utilstrækkelig tæthed i gulvkonstruktionen, vil det normalt kræve store indgreb at tætne effektivt. Det er især vanskeligt ved huse med terrændæk – og her er radonproblemet normalt størst.