Radonsikring fundament

Tætning vil dog sjældent kunne stå alene som radonsikring. Samling mellem fundament og betonplade og samling mellem fundament og ovenstående væg skal derfor også være tætte. Ved ydervægsfundamenter føres tætningen helt ud til ydersiden af fundamentet. Radon er en naturligt forekommende radioaktiv luftart, som dannes af radium, der findes overalt i jorden.

På grund af utætheder i fundament og gulvkonstruktion kan radon trænge ind i vore boliger. Det vurderes, at radon hvert år er skyld i omkring 3tilfælde af lungekræft i .

Bygningsreglement BRi kraft, og heri findes væsentligt skærpede krav til radonsikring af nybyggeri – og rådgivers hermed forbundne ansvar. Samlinger mellem fundament og betonplade og samling mellem fundament og ovenstående væg skal udføres tætte. Ved lavere temperaturer skal der tilføres varme. Båndet bør opbevares et varmt ste helst ved rumtemperatur. Fleksibelt butylklæbebånd til forsegling og forstærkning af indvendige og udvendige hjørner ved overgangen til fundament eller ringmur.

Og på grund af en dominerende byggeskik med kuldebrosisolering mellem fundament og gulvkonstruktion troede man, at et stykke plastik over denne isolering var tilstrækkelig radonsikring. Senere har forsøg dog vist, at det ikke . Landsdækkende undersøgelser viser, at cirka 350. Danmark har for højt radonniveau i indeklimaet – de fleste .

Denne anvisning indeholder en vejledning i, hvordan man opbygger klimaskærmen mod jord og tætner mod indtrængning af jordluft. Anvisningen gør også rede for sammenhængen mellem radonindtrængning, radon i indeluften, ventilation og energiforbrug i en bygning. Sammenstøbt gulv og fundament (ingen kantisolering). Undersøgelsen rummer dels en praktisk erfaringsopsamling (hvad sker der på byggepladsen) og dels målinger i de færdigbyggede huse. Det er fra start valgt at inddrage den praktiske erfaringsopsamling på linie med dokumentationsmålingerne.

Hos Frisesdahl tilbyder vi, som en af få virksomheder i Danmark, at installere et Radonsug i dit hus, udvendigt eller indvendigt alt efter dine ønsker og behov. Hvis membranen i bygningens fundament således forgår i løbet af bygningens leveti har bygningsejeren pligt til at skifte membranen eller på anden måde sikre, eksempelvis i form af øget ventilation, at radonniveauet i . Det kan eksempelvis ske ved tætning af de revner, huset måtte have, hvorigennem radon kan finde vej ind. Radonsikring kan ske på flere forskellige måder.

Herunder tætning af samlinger mellem fundamentet og betonpladen samt samling mellem fundament og ovenstående væg. I nyopførte boliger skal indstrømning af . Du kan bruge håndværkerfradraget til at trække håndværkerudgifter til radonudsugning fra. Ydervægsfundamentet udgør kanten af terrændækket og er samtidig den del, som bærer ydervæggen. Håndværkerfradrag – Skat.

Sammenbygning mellem let ydervæg og fundament Indv. Det er vanskeligt at finde og forsegle alle de revner, der findes i betongulve, og tætning af et eksisterende hus bør ikke stå alene som radonsikring , men altid suppleres af andre tiltag fx. Vi tilbyder radonsikring af ejendomme i hele Nordsjælland.

Du kan læse mere om BR15-kravene til radonsikring her. Metoder til minimering af radon.

Som håndværker kan du afhjælpe radonproblemer hos boligejeren. Så minimerer du risikoen for sundhedsskadelige radonkoncentrationer og sikrer et indeklima, hvor boligejeren trygt kan opholde sig. Ved nybyggerier anbefales . Det behøver ikke koste mange penge at få radonsikret sit hus.

Da Erik Mathiesen fik målt et højt niveau af.