Radon udsugning

Et radonsug kan effektivt reducere mængden af kræftfremkaldende radon i din bolig. Radonsug findes med naturligt aftræk (passivt sug) og mekanisk udsugning (aktivt sug). Hvilke former for radonsug.

Hvor effektivt er et radonsug? Indeluftens indhold af radon kan reduceres på fire måder: 1.

Er gulvkonstruktionen tætnet korrekt, er det som regel nok til at . Ved at øge ventilationen i boligen. Radon er en radioaktiv luftart i jorden, der udløser radioaktiv stråling, som er sundhedsskadelig. Det er derfor væsentligt, at der udføres foranstaltninger, så radon forhindres i at trænge ind i bygningen og, hvis dette ikke helt kan undgås, begrænses mest muligt gennem naturlig eller mekanisk . Der er hvert år flere, der dør af lungekræft pga.

Især enfamiliehuse har typisk for dårlig beskyttelse mod den radioaktive gas. I denne grafik kan du finde ud af, hvad du kan gøre for at beskytte din bolig mod radon. Tætn huset, så radon ikke kan trænge ind.

Hvis der er synlige revner og sprækker bør de tætnes. Undersøg de konstruktioner, der grænser op mod jord. Det gælder især ved rørgennemføringer. Du må ikke skabe stort undertryk i din bolig, fordi undertrykket kan suge radon op fra jorden. Undertryk undgås ved at montere udeluftventiler.

Efter et par uger vil den kendte kælderlugt blive mindre, indtil den til sidst helt erstattes af et friskt og tørt indeklima. Mekanisk ventilation kan forsynes med varmegenvinding. Jeg tænkte at etablere 2-suge punkter under kældergulv (i leca lag) og koble disse til udsugning på mit Nilan Comfort 450.

Ventilation nedbringer radon. Jeg var lidt bange for at radon luften ville kunne blandes med den friske luft i anlægget, men Nilan siger at der ikke er nogen risiko for at det . Professionel radonsikring og radonmåling til gode priser – vi er eksperter i radonspærre, -sug mm. Kontakt os for en god pris!

Desuden vil udsugning alene i kælderen resultere i et undertryk og det vil jo netop medføre at der suges endnu mere Radon ind i kælderen. Løsningen skal derfor helst være trykneutral. Jeg vil gerne have skiftet luften hyppigt ud i kælderen uden at skabe kondensproblemer om sommeren som følge af at . Storkøkkenventilation Storkøkkenventilation anvendes til sikring af luftkvaliteten og overholdelse af lovgivningen.

Fuld kælder, kældervægge og kældergulv i beton. Ingen friskluftventiler i stueetagen. Tre friskluftventiler i kælderen. Radon er en lugtfri og farveløs radioaktiv ædelgas, der opstår som et biprodukt af den fortsatte nedbrydning af uran i jorden. Radon er farlig i indendørs luft, da det øger risikoen for lungekræft.

Radon kommer ind i boligerne fra jorden under husene ved at sive gennem huller i fundamenterne. Uponor har en løsning på . Radonsug betragtes som det mest effektive tiltag til radonsikring og anbefales til nybyggeri og kan i visse tilfælde også etableres i eksisterende bygninger. Det er dog ikke ubetinget en fordel at øge ventilationen, fx med mekanisk udsugning , da forøget ventilation også kan øge undertrykket i boligen, så radon lettere suges ind i boligen. Regelmæssig udluftning vil alt andet lige . Du skal sørge for, at der ikke er sprækker og andet, der gør, at radon kan trænge ind.

Hvis boligen er tæt, kan radon ikke trænge ind.