Plastaffald

Fra plastaffald til ny plast. Mange kommuner er begyndt at indsamle plastaffald. Hvad sker der med det plast som bliver indsamlet? Det bliver genanvendt og brugt til at lave nye ting af plast.

Det kan eksempelvis foregå sådan her: Hjemme hos borgeren bliver plasten lagt i en skraldespand som kun er til plastaffald eller i en . Den cirkulære tankegang har stor betydning for affaldshierarkiet, da man i en cirkulær økonomi producerer produkter med henblik på at gøre dem genanvendelige.

Launch-event: Vær med når. Det opgøres altså ikke, hvor meget plast, der totalt set genanvendes, ligesom plast også kan registreres i kategorier som ” Forbrændingsegnet . Vi indsamler, sorterer og bearbejder mange typer plastaffald , der afsættes til plastindustrien til genbrug. Om kort tid siger Kina stop for import af plastaffald.

Så mangler Vesten et skraldedepot. I årevis har Kina aftaget lidt over halvdelen af verdens plastikaffald fra bl. I takt med et øget fokus på forurening af både luft, vand og jord har myndighederne de seneste år . Det er vigtigt at vide, hvordan plastik ender i havet, hvis vi har et ønske om at gøre noget ved problemet. Der laves mange undersøgelser omkring affaldet langs kysterne, men da det er sværere at overvåge plast i .

Plastmaterialer kan dog ikke genanvendes ubegrænset, da polymerkæderne påvirkes og nedbrydes delvist i løbet af levetiden og forarbejdningsprocesser, . Den massive plastforurening af havene er mere end uskønt svineri. Plastik er synderen bag en overset miljøkatastrofe i havene over hele Jorden. Plastaffald skal afleveres til genanvendelse på et godkendt modtageanlæg. Tonsvis af plastaffald havner hvert år i havene, og fordi plasten nedbrydes til mikroskopiske stykker optages den – sammen med opsugede farlige kemikaler – i . På denne side kan du finde information om genanvendelse af plastaffald , Europæisk og national lovgivning samt relevante plastprojekter. I menuen til højre kan du finde links til lovgivning, rapporter og andre hjemmesider.

Mekanisk sortering af plastaffald fra husholdninger. Kathe Tønning, Teknologisk Institut. Bjørn Malmgren-Hansen, Teknologisk Institut. Nilsson, Teknologisk Institut.

Fredag indvier Københavns Kommune et nyt testanlæg, der skal knække koden for, hvordan man bedst genanvender plast. Forsøg med genbrug af plastaffald bliver landsdækkende. Et strategisk samarbejde mellem Schoeller Plast og Flexowaste sikrer nu landsdækkende udrulning af et succesfuldt affaldssorteringssystem fra et flerårigt forsøgsprojekt i Holbæk.

Skal den nationale målsætning om at nå genanvendelse på . Et firma i Mariager skal nu til at bygge et nyt plast-sorteringssystem, som kan revolutionere genanvendelsen af plastaffald fra private husstande. Ny fraktion for hård plast indført på genbrugspladser – og affaldsbeholdere af 1 genbrugsplast en succes. I dag vedtages den første europæiske plaststrategi nogensinde som led i omstillingen til en mere cirkulær økonomi.

Den vil beskytte miljøet mod plastforurening og samtidig sætte gang i . Hvorfor sende plastaffald til Kina for at oparbejde det til nye formål, hvis det kan gøres lokalt, siger to iværksættere om deres genbrugs-ide. Hvordan kvalificeres plastaffald , så det kan indgå i fremstilling af plastmateriale? Gennemgang af analysemetodernes muligheder og begrænsninger.

Få mere at vide om de miljømæssige fordele ved anvendelse af plastaffald. Plast anvendes i stort omfang i husholdningen som emballage, og det er her, at der er store mængder af plastaffald. Leder: Kommunerne driver udviklingen for plastaffald.

Der er en positiv udvikling i gang på plastområdet, og det kan vi takke visionære kommuner og affaldsselskaber for, når de samarbejder med industrien om innovative løsninger. Senest har det store Clean-udbu som kommuner deltager i, potentiale .