Pir isolering lambda

FF-PIR-isoleringen passar såväl för nybyggnation av lågenergihus, passivhus och nollenergihus som för tilläggsisolering av gamla byggnader. Kingspan Therma är en högeffektiv produktserie för golv-, vägg- och takkonstruktioner som är PIR -baserad. Therma är t ex mycket lämpligt för tunna låglutande takkonstruktioner.

Högeffektiv PIR – Isolering för bostäder, kontor, industri och jordbruk. UNILIN isoleringsskivor kombinerar en unik värmeisoleringsförmåga med hög tryckhållfasthet, god formstabilitet och låg vikt. De är resistenta mot fukt, vatten och de flesta byggnadskemikalier och ger samtidigt ett effektivt skydd mot värme- och . PIR är ett isoleringsmaterial som gör det möjligt att bygga tunnare väggar och tak, eller att sänka u-värdet med upp till , utan att det bygger på i tjocklek på konstruktionen. Vi på Takcentrum strävar efter att ligga i . HÖGEFFEKTIV PIR – ISOLERING. FÖR BOSTÄDER, KONTOR, INDUSTRI OCH JORDBRUK.

UTHERM Flat Roof PIR L är en hög- presterande, styv isoleringsskiva av. Skivan har en yta av gastät aluminium- kompositfolie med låg emissivitet. Application of high performance insulation. PIR – isolering – ett effektivt isoleringsmaterial. PIR-insulation – an effective insulation material.

Värmekonduktiviteten betecknas med lambda , λ, och. PIR gillar knepiga konstruktioner med små utrymmen där det inte får bygga på i volym. B -Diffusionstät bitumenbeläggning på båda sidor. PIR isolering – när konstruktörerna och byggkillarna själva får välja!

En kompakt och ekonomisk lösning för PIRisolering av ditt metalltak. Vi kombinerar värmeisolering, invändig ångspärr och ljudisolering med brandskydd. Vid denna effektiva metod till isolering som placerar isoleringsskiktet ovanpå sparrarna för att skydda både din bostad och takkonstruktion.

I vissa konstruktioner tillåts endast mycket låga bygghöjder. För att detta skall kunna uppnås med bibehållen god värmeisoleringssförmåga har Bauder utvecklat en speciell isoleringsskiva. Polyuretan har använts för. All SPU isolering är av typen PIR (polyisocyanurat) som är en härdplast.

Gemensamt för material av den här typen är att de. PUR) och polyisocyanurat- ( PIR ) isolering , grafit cellplast och reflekterande isolering. För att göra en bedömning av isoleringsprodukternas potential har produkterna placerats i en byggdel och.

Vi kan heller inte garantera att de lambda -värden som är redovisade i denna rapport är framtagna i enlighet med. Produkten är speciellt framtagen för Serpomin EF EE som är ett . Jag har ju faktiskt inte så jättebra koll på denna isolering. Detta faktum gör att skillnaden med att isolera med PU är större än bara den skillnaden från lambda – som ullen normalt ligger på mot de 23-som . De vanligaste typerna av isolering som passar villaägaren är framför allt stenull, glasull och cellplast.

Mindre vanliga material som förekommer är isolering av cellulosa och lin. Nyckelord: Energieffektivisering, miljonprogrammet, tilläggsisolering, PIR ,. Mineralull eller cellplast som har ett lambda värde på omkring 033-0är. PE – många namn på kärt barn.

Vid takgenomföringar skall brännbar isolering (cellplast) bytas ut mot stenull med en bredd om 6mm runt takgenomföringen. Med sitt låga lambda värde kan du dra ner på isolerings tjockleken utan att tappa isolerings egenskaperna.