Opstilling af rullestillads

Eksempel på hvordan man kan opstille et rullestillads på en sikker måde. Følg leverandørens montagevejledning ved opstilling og nedtagning af rullestilladset. Montagevejledningen skal altid være tilgængelig ved opstilling af rullestillads. Forud for montering af rullestilladset kontrolleres det, at alle dele er til stede samt er hele og intakte.

Underlaget skal være jævnt og tilstrækkeligt bæredygtigt. Rullestilladset skal stå i lod og må ikke kunne vippe.

Jumbo stillads er vejrbestandigt og tåler således opbevaring udendørs såvel som indendørs. Generelt bør alu- stilladser dog undgå kontakt med ubehandlede jernkonstruktioner og områder med . Til opstilling af et stillads må kun anvendes dele, der hører til samme stilladssystem, eller som er åbenbart egnede til at kombineres. De enkelte stilladsdeles samling og fastholdelse skal være forsvarligt udført.

Godkendelser for stilladser. Alle stilladser på Stigefabrikken. Da Sverige har strengere standarder for godkendelse af stilladser, har vores to Svenske udbydere producenter lidt anderledes formalia at følge.

Hvorom alt er, handler det i sidste ende om at alle . Kvalifikationskrav for personer der alene beskæftiges med opstilling , ændring og nedtagning af fritstående systemstilladser af typerne rulle- og bukkestilladser.

Garanti og erstatningsansvar. Opstilling af stilladset. Før stilladset tages i brug. Flytning af et opstillet stillads til et andet arbejdsste må kun ske hvis niveaufor- skellen er under hældning.

Folde- og rullestillads med og uden. Udover selve stilladset har vi alt. Dette er et krav for at sikre kvalitet og sikkerheden under opstilling og nedtagning af stilladser, samt sikkerheden for de folk, som skal arbejde på stilladset når det er sat op. Montørerne skal have gennemgået den lovpligtige stilladsuddannelse. Hos Alulock tilbyder vi kursus i alle . Hvis stilladset overdrages til andre personer, skal disse også læse denne vejledning.

Kontroller, at underlaget . Dansk Byggeri har tidligere produceret en film, som viste opsætning og nedtagning af både et bredt og et smalt rullestillads. Filmen kan bruges som supplement til faktaarket. STARK gør dit stilladsarbejde enklere. Kig forbi og hør mere om, hvordan vi sammen . Bukkestillads opstille og nedtage, højden målt fra terræn til sidste skifte. Hakistillads opstille og nedtage, med mindst m mellem hver trællelag højden målt fra terræn til sidste skifte.

Stilladset skal have en bredde og . Deltagerne kan selvstændigt og i samarbejde med andre opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser, således at de kan arbejde med disse stilladstyper i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Når I lader os stå for opstilling af jeres stillads , er I garanteret en montering i højeste kvalitet. Vi har stort fokus på kvalitet og sikkerhe når vi opstiller stillads , hvorfor vi altid udfører et grundigt forarbejde med undersøgelse af underlag og bygningsværk, ligesom vi naturligvis opstiller efter alle gældende lovkrav på området.