Opstigende fugt i gulv

Renovering af gulve med opstigende fugt. Fremgangsmåde: 1) Det eksisterende betongulv afrenses og støvsuges. Jeg opdager ved en tilfældighed at disse er bløde i bunde, ja af fugt.

Det skal siges at skabet står lukket altid og at der ingen form for ventilation er overhovedet. Har jeg andre muligheder end at brække gulvet op og støbe nyt?

Jeg tænker på at tørre det godt ud og eventuelt behandle det med et eller andet. Opstigende grundfugt kan gøre din bolig helt ubrugelig! Og også betyde større varmeudgifter! Se hvordan du kan afhjælpe problemet her! Sidstnævnte er desuden en udvendigt efterisolering af soklen og selve gulvkonstruktionen.

Fugtindholdet i sokkel mv. I også selv har erfaret . Kan vi tætne kældergulv så grundvand og fugt ikke trænger op.

Er huset forsynet med kælder, kan der lægges en ekstra fugtspærring indvendigt umiddelbart over støbeskel. I ældre terrændæk, kælderdæk og lignende kan der være opstigende grundfugt på grund af manglende fugtspærrer i konstruktionen. Det tilrådes derfor, at bygherren inddrager et rådgivningsfirma med kendskab til måling af fugt , før der lægges gulv. Ved opstigende fugt sker der en kontinuert transport af væske gennem murværkets kapil- larer mod tyngdekraften.

Vandet fordamper på byggematerialets overflade og mere fugt følger efter. Denne proces fører mest til en stigning af saltkoncentrationen på overfladen. Mellem det tørre murværk ( foroven) og det . Når luft afkøles, kan luften indeholde mindre fugt , og fugten i luften vil opnå sin dugpunktstemperatur, og der opstår kondensdannelse.

Derfor skal der sikres mod indtrængende fugt på to fronter: mod opstigende fugt nederst ved gulvniveau, og desuden kan det være nødvendigt at sikre mod. Den mest almindelige årsag til fugt er opstigende grundfugt. Når der trænger fugt ind gennem kælderens gulv eller ydervægge, gælder det.

Om din kælder er plaget af. Ombygningen indebar blandt andet, at man fjernede en betonvæg og derfor blotlagde en stribe gulv , som ikke blev behandlet i forbindelse med fugtspærringen. Dagen efter stod der blankt vand i striben ! Sådan tjekker du selv for fugt i betonen.

Er man i tvivl om, hvorvidt der er opstigende fugt i betonen, er det altid en god . Jeg har lavet ventilation i kælderen efter at vi købte huset hvilket har hjulpet en del på problemet men der er stadig en smule fugt som jeg gerne vil slippe af med da jeg gerne vil udnytte kælderen mere.

Da jeg fjernede det gamle gulv bemærkede jeg, at hvor jeg tidligere havde lavet et lille område med dampspærre, var der betydeligt fugt på oversiden af fugtspærren, dvs. Billedet viser et trægulv, der er deformeret og delamineret som følge af opstigende fugt fra det underliggende terrændæk. Der skal være et pænt og . Ligeledes kan høj indendørs fugtighe opstået ved badning, madlavning og tørring af tøj, give fugtproblemer, hvis . Skaden kunne have været undgået, hvis . Og så er der de tilfælde, hvor vand fra væggen eller fra støbeskel mellem gulv og væg løber ned på gulvet. Det vil sige, at man uafhængigt af det eksisterende underlag, kan udføre en stærk og belægningsklar gulvkonstruktion fra bunden.

På billede ses det ødelagte fundament og bærende konstruktion samt ødelagte vægge. Vand og fugt i et gulv og vægge ændrer sin fysiske tilstand alt efter årstiderne – frost om vinteren og . Sundolitt isolering (uanset kvalitet) er kapillarbrydende (se rapport) og kan derved indgå i det kapillarbrydende lag .