Opstamning af lindetræer

Der er mange forskellige slags lindetræer. Disse prægtige træer kan leve op til hundrede år og har fået mange forskellige navne gennem årene, såsom lind. De små- og storbladet lindblade er vist ovenfor.

Næsten alle Lindesorter kan beskæres på samme måde. Lindetræets ved er blandt de stærkeste træsorter, når . Stab fra korrekt opstamning af rødel.

Det kan der være visse fordele ve blandt andet at det er lettere at se gennem bevoksningerne. TRÆER I HAVEN BESKÆRES I GEOMETRISKE FORMER. DE KULTURSKABTE TRÆER ER I. Naturvejleder Thorke Østergaard fortæller om lindetræ. For hvordan er det nu, hvornår og med hvad?

Svarene kan være ret varierede alt efter, hvem du spørge, da meningerne er delte. Her få du vores råd om kunsten af beskære et træ. Restaurering i kronen på gamle træer bør blive gjort i flere tempi med nogle års interval.

Det giver træets forsvarssystem mulighed for at blive aktiveret inden de endelige beskæringssnit bliver udført.

Under en kronerestaurering bliver træet skadet eller kraftigt skåret tilbage. Opstamning af gammelt træ. Jeg har et lindetræ , som jeg plantede for år siden.

Jeg har søgt på nettet for at finde en god beskrivelse af fremgangsmåden – samt det bedste tidspunkt af året at gøre det på, – men har ikke fundet nogen brugbare oplysninger. Og det skal være i august. Når man skal beskære i august, så skyldes det, at træerne bedst lukker svampe ude på dette tidspunkt. Man bør ikke beskære i november og i forårsmånederne. Se artiklen om sommerbeskæring.

Styning af træer er en meget voldsom og arbejdskrævende beskæringsmetode, for den skal holdes fornyet hvert eneste år, ellers bliver styningen træets død. I den konkrete situation viser billedet, at man tidligere har foretaget en meget omfattende opstamning af træet til venstre, mens det til højre tilsyneladende er gået fri. Vi har et stort og imponerende lindetræ midt på gårdspladsen. Linden har tydeligt været stynet for en del år tilbage, men nu er træets krone igen for stor. Kan vi beskære hele kronen væk, så vi kommer tilbage til der, hvor træet er stynet tidligere?

Hvornår bør en sådan kraftig beskæring foregå i løbet af året? Den blev for voldsom i en lille parcelhushave, men ejeren kunne ikke helt nænne at fælde den, så han har beskåret den i toppen. Det vil han fortryde om et par år og så ryger den nok helt. Træer og buske har fra naturens hånd en smuk og harmonisk opbygning, der bestemmes af planteartens iboende egenskaber.

De søger altid tilbage mod sin naturlige vækstform.

Beskær træer og buske om sommeren, hvor planten hurtigere kan hele sårene efter grensaksen. Småbladet lind (Tilia cordata) – også kaldt skovlind – er et op til meter højt træ, der i Danmark vokser i skove og som plantes i parker og alléer. Til forskel fra storbladet lind er bladstilke og årsskud helt hårløse. Træet er næst efter egen det længstlevende danske træ og var tidligere blandt de almindeligste skovtræer i . Book en mand til beskæring af frugttræer og buske. Beskæring af træer og buske til markedets skarpeste pris.

Plantning af hæk Hele Danmark. Få den ultimative guide til beskæring af træer her. Se, hvornår og hvordan du bedst beskærer dine træer , så de holder sig sunde hele året. Februar og marts er højsæson for vinterbeskæring af havnes træer og buske, så det er nu, du skal finde saksen og saven frem.

Men Danske Anlægsgartnere advarer mod at gå for hårdhændet til værks, når de grønne vækster skal beskæres. Det er på ingen måde nødvendigt eller naturligt for træer og . Deltagerne kan i samarbejde med andre bestemme almindeligt forekommende træer og buske i vintertilstand.