Nedbrydning af dyr

Døde blade, grene og dyr – ja, alt naturens affald – er hele tiden ved at blive nedbrudt til mindre dele. Hjælperne kan være små dyr , bakterier eller svampe – og det kan også være solens lys, vind eller vand. Når de levende organismer opbygger organiske stoffer, indgår simple molekyler, organiske og uorganiske, i komplicerede organiske forbindelser.

De har alle vigtige funktioner i de levende organismer, . Samtidig virker de som naturens skraldemænd. Når planter og dyr dør i naturen, kan de levende organismer ikke genbruge de stoffer, som de døde dyr og planter består af.

Under nedbrydningen kan man se to faser: Den mekaniske iturivning og den biokemiske nedbrydning. Blandt de dyr , som sørger for iturivning og spredning af den organiske masse i jorden, finder man først og fremmest regnormene, pansermiderne og springhalerne. Svampe og bakterier fører processen til ende ved . Grene, dyr og døde blade ( naturens affald) – er hele tiden i gang med at nedbrude til mindre dele. Små dyr , bakterier, vin vand eller solens lys kan være med til at hjælpe. Rapporten er skrevet over et forsøg, hvor vi observerer nedbrydningen i jord af dyr og planter.

Vi bruger muldjord og morjord og kigger på følgende dyr og pl. Dyr fremmer nedbrydningen ved at findele det organiske materiale, så nedbrydernes angrebsflade forøges.

Nedbrydere I jorden lever en del . Dyr fremmer også nedbrydningen ved at æde bakterier og svampe, så kulstoffet respireres, mens næringssaltene frigives,. Mikro-organisme: dyr , planter og svampe, der er så små, at de kun kan ses i et mikroskop. Når de er blevet til næringssalte, siger man, at de er helt nedbrudt.

Nærings-salte: salte, som optages af planter. I planterne virker de som næring, . Når et dyr dør, ender det som et ådsel i skovbunden. Det bliver ædt af andre dyr. Det er ofte dyr som orme, larver og biller. Disse dyr skaffer sig energi ved at æde døde dyr.

Det samme gør fx bakterier og mider. Der er stor konkurrence om at få del i nedbrydningen af det døde dyr. Den sekundære nedbrydning Det almindelige blandt jordbundsdyrene er imidlerti at fordøjelsen af de komplekse organiske molekyler sker ved hjælp af . Bakterierne går også straks i gang med at . Andre dyr , som har rygsøjle, fx pattedyr kaldes for hvirveldyr Koloni: gruppe af dyr eller planter af samme art, som lever sammen.

Organiske stoffer: er dannet i . Jeg sidder her og kæmper lidt med biologi, så håber I kan hjælpe mig med mine spørgsmål.

Hvordan bliver de organiske stoffer i døde dyr og planter nedbrudt i naturen ? Virkningen af forskelligt antal bænkebidere på den mikrobielle aktivitet under nedbrydning af bladmateriale i lukkede forsøgskamre. Biologisk nedbrydning af organisk stof. Døde dyr og planter nedbrydes af mikroorganismer i jorden (bakterier, gær og svampe).

Mikroorganismerne omdanner rester af dyr og planter til jor kuldioxid og andre (ofte ildelugtende) stoffer. Prøv at lave dette forsøg som viser gærsvampes nedbrydning af sukker: 1) Lav ca.