Naturlig drivhuseffekt

I solsystemet er drivhuseffekten sterkest på planeten Venus. Bakketemperaturen på 474°C skyldes at atmosfæren til Venus nesten bare består av karbondioksid (CO2). Hadde det ikke vært for vanndamp , karbondioksid (CO2), metan, og andre gasser i atmosfæren (drivhusgassene) ville temperaturen på jorda vært ca °C lavere, dvs ca -°C.

Den forekommer på Jorden og andre planeter som har atmosfære. De såkalte drivhusgassene fanger opp (absorberer) varmestråling, og noe av denne varmen sendes ned mot overflaten.

Uden drivhusgasserne ville Jordens gennemsnitstemperatur være ca. Dette er en naturlig tilbagekoblingsmekanisme. Fagstoff: På månen er det ingen atmosfære, og derfor ingen drivhuseffekt. På solsiden er temperaturen ca. C, og på nattsiden er den -1°C.

Slik ville vi hatt det på jorda også hvis vi ikke hadde hatt en atmosfære som sørget for drivhuseffekten. Det finnes gasser i atmosfæren som absorberer noe av varmestrålingen fra jordoverflaten og gjør at ikke all varmen forsvinner rett ut. Uten naturlig drivhuseffekt ville ikke livet på jorda eksistert i den form vi kjenner.

Det er hovedreservoarer for karbondioksid: havet, atmosfæren og den terrestre biosfæren inkludert jordsmonnet. Med den naturlige drivhuseffekten så menes det at den atmosfæren vi har rundt jorda har en viss naturlig drivhuseffekt som er og bestandig har vært tilstede. Hvis den ikke hadde vært tilstede så hadde faktisk klimaet på jorden vært atskillig kaldere enn det i utgangspunktet er. Beliggenheden af atmosfærens forskellige lag.

Alt til fysik-kemiundervisningen på ét sted. Faglige tekster, øvelser, eksperimenter, interaktive opgaver m. Uten drivhusgasser ville . Solens stråler opvarmer . Store utslipp av klimagasser gjør at veggene i drivhuset blir tykkere, og det fører til temperaturstigning på jorda. De siste tjue åra har temperaturen steget mer enn normalt. Samtidig har mengden av COi atmosfæren økt.

COsom ikke inngår i et naturlig kretsløp forflytter seg ut i atmosfæren. Prinsippene bak drivhuseffekten. Varme kommer inn og går ikke ut. Drivhuseffekt går ut på at atmosfæren i likhet med drivhus holder energien innefanget.

Det blir ofte skilt mellom en naturlig og en menneskeskapt drivhuseffekt.

Den naturlige drivhuseffekt er en forudsætning for liv på jorden. Problemet er den menneskeskabte forøgelse af drivhuseffekten , som især skyldes COfra en stigende afbrænding af fossile brændsler. Men det handler også om udledning af drivhusgasserne metan og lattergas, der medvirker til at øge . Konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren påvirkes av menneskelig aktivitet, som for eksempel avskoging og forbrenning av olje, gass og kull. Når vi mennesker på denne måten tilfører mer klimagasser enn det som er naturlig i atmosfæren, øker . Dermed er vi tilbake til mekanismene i drivhuseffekten : Effekten har som du skjønner fått navnet sitt fordi virkningen av noen av gassene i atmosfæren har blitt forklart ved å bruke glasset i et drivhus som metafor. Gassene kalles naturlig nok drivhusgasser, og de kommer artikkelen tilbake til litt seinere.

Hva har den naturlige drivhuseffekten å si for temperaturen her på jorda?