Moseløkke granit

Den mest grovkornede af granittyperne fra Bornholm. Tydeligt udviklede krystaller, der giver en rødlig karakter med sorte strøg. En finkornet mørk gnejs, der gennemskæres af lyse strøg feldtspat.

En homogen granittype, som ved kløvning udviser jævne overflader. Senest er der i stor stil brugt granit fra Bornholm omkring bygningen af Storebælt.

På Christiansborg slotsplads ses den f. Helletsbakke er en punktgranit med rødbrune og sorte korn, der har størst kontrast, når stenen er poleret og som giver en levende baggrund til bygningsopgaver og gravsten. Paradis granit : Denne antracitgrå . Desuden er der anvendt Blå Rønne til blandt andet kantsten. På Kastellet i København er der lagt 3. Bornholmsk rødlig granit , top jetbrændt, sider og bund kløvet. BEMÆRK størrelseforskellen i blandingen.

Nationalmuseets meget flotte kolonnade ud mod Stormgade er hugget i Hammer – granit på en stenbane ved Allinge efter at de rå blokke var blevet transporteret fra bruddet til Allinge på hestevogne!

Moseløkken stenbruddet på Bornholm. Elefantporten på Carlsberg. Bornholm har, som det eneste sted i landet, grundfjeld på jordoverfladen, hvad der gør det muligt at bryde granit. Granitterne og gnejserne har forskellige farver, men også en bestemt granit kan have regionale farvevariationer.

A) Blå Rønne Granit fra bruddet ved Klippeløkken. Alle de viste sten er polerede. B) Hellets Granit, der er Svaneke Granit fra Helletsgårde. Skrifttype ( indhuggede bogstaver).

Vælg skrifttype til de indhuggede bogstaver du ønsker på stenen. BEMÆRK at inskriptionen du ser på indramningen ovenover kun er . Brosten fra Bornholm i rigtig flot kvalitet. Disse brosten har en vejledende størrelse på 21x14xcm. Der er eksempler på, hvad bornholmske stenhuggere har kunnet forme af granit , samt skulpturer af billedhuggerne Anker Hansen og Ole Christensen. Første sending er allerede kommet.

Der blev brudt granit på Bornholm meget tidligt f. Stenhuggerarbejder i finere udgaver kendes fra f. Lokalitetstype Lokaliteten er et stenbrud i Hammer Granit , som indgår i et arbejdende stenbrudsmuseum.

Graniten i stenbruddet er en lys rødgrå, mellemkornet og .