Minimumskrav til isolering

ROCKWOOL anbefalede minimumstykkelser for isolering. Læs om hvilke punkter som i høj grad har indvirkning på energirammen. Vær særlig opmærksom på at krav er fastsat efter rummets opvarmning.

Uansett om man benytter seg av energitiltak- eller energirammemetoden må man oppfylle noen mini- mumskrav som ikke kan fravikes. Mengden trevirke har en viktig betydning for isolering av ytterveggen.

For boligbygning (småhus og boligblokker) kan kravet til energieffektivitet oppfylles ved energitiltakene. Energitiltakene kan fravikes, så fremt at bygningens varmetapstall ikke øker. Minimumskrav til energieffektivitet skal uansett oppfylles.

Et av de viktigste regelendringene er skjerpede krav til isolasjonsevne (U-verdi) i gulvet til i mot tidligere. Dette medfører økt isolasjonstykkelse i gulvet fra ca 2. Energikravene i byggteknisk forskrift (TEK17) stiller strenge krav til luftlekkasjer. Samarbeid mellom faggrupper på byggeplass blir viktig for å klare kravene.

Nye krav til isolering i grunnen.

I år er det innført nye energikrav i byggeteknisk forskrift ved grunnarbeid. XL-BYGG gir deg som skal isolere i bakken råd om hva dette betyr i praksis. I praksis vil dette innebære at isolasjonstykkelsene.

Derudover stilles der specifikke minimumskrav til isolering af konstruktionerne, vinduers og . De laveste tykkelsene angir minimumskrav , og betyr at du gjennom en kontrollregning må vise at samlet energibehov ikke overskrider en fastsatt energiramme. Gammel bygningspapp er gjerne benyttet til tetting av konstruksjonene. Hensikt og vurdering 474.

Termografering av bygninger 520. Bruk av brennbar isolasjon i bygninger 520. Lufttetting av bygninger. Framgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall 520. Fugetetting med elastisk fugemasse 521.

Valg av fundamentering og konstruksjoner mot grunnen 521. I dag har vi stadig strengere krav til isolasjon og energiforbruk enn tidligere. Byggeforskriftene stiller krav til varmeisoleringen for å begrense varmetapet i oppvarmede bygninger.

Gulvisolasjonen er viktig for å unngå kalde og ukomfor table gulv , og spesielt viktig er utforming og isolasjon av ringmuren for å un- ngå kuldebroer.

Dersom grunnen er telefarlig, brukes markisolasjon, . Nettstedet for deg som er opptatt av husbygging, oppussing og generell problemløsning i forbindelse med dette! Videre foreslår direktoratet at § 14-annet ledd med krav til isolasjon av rør også skal gjelde for bygninger med laftede yttervegger. Selve glasset er som før, 2-lags Superenergi med Argon, men karmen er endret, og luftespalter er fjernet.

Alle bruksrom får istedenfor veggventil. Innfesting av glass i karm er også endret, og det blir mer plass til isolasjon rundt vinduet. I sum forbedrer disse tiltakene U-verdien fra dagens krav på til det nye kravet på 2. Offisielle krav til U-verdi i dagens byggeforskrift er på 2. Enova går dermed litt lenger i våre krav , og 3-lags lavenergivinduer er langt bedre til å holde på varmen når det blåser og er kaldt ute enn tradisjonelle 2-lags vinduer.

Kravene til vindu i passivhus er for øvrig enda strengere, med U-verdi på eller . I virkeligheten oppfyller ikke de fleste norske hus dagens minstekrav til isolering. Der er tale om udskiftning af en bygningsdel. Den nye bygningsdel skal opfylde krav til varmeisolering, udtrykt ved krav til U-værdi og linjetab.

Kravet skal opfyldes uanset rentabilitet. Der skal dog kun efterisoleres til det niveau, som er byggeteknisk forsvarligt. Det vil sige at udgravningen ikke må være dybere end .