Middel mod borebiller

Brug godkendte midler mod borebiller. Den rigtige metode til at komme træskadedyrene til livs er at man altid skal bruge et middel som er godkendt af Miljøstyrelsen. Derved går man aldrig galt i byen, og man er sikker på midlet både er virkningsfuldt og at det lever op til lovens miljøkrav.

Nogle gange kan det være svært . ProtoxInsekt er et professionelt middel til at forebygge og bekæmpe angreb af insekter i bygningers træværk så som tagspær, taglægter, hanebån etagebjælker, gulvbrædder mv.

Kan også anvendes til behandling af borebiller i gamle møbler. I trælasten kan købes et middel mod borebiller , som hedder boracol. Hvis der ligger små dynger med frisk savsmuld oven på borehullet er de friske og sikkert borebiller. Borebiller er næsten i alt træværk, og gør ikke voldsom skade på træet. Et middel mod borebiller er nødvendigt, hvis du har erfaret, at du har borebiller på ejendommen.

Ligeledes kan insekterne, hvis de er kommet indenfor, gøre stor skade på træmøbler, trægulv . Protox Insekt er et professionelt middel til forebyggelse og bekæmpelse af insektangreb i bygningers træværk.

Det bruges mod træborende insekter som almindelige borebiller og husbukke. Protox Insekt kan anvendes i både nyt og gammelt træværk og bruges på tagspær, taglægter, facadebeklædninger, etagebjælker, . Rummet er med cementgulv. Petroleum er et meget anvendt middel mod borebiller.

Det er ikke specielt effektivt, med mindre man ligefrem kan drukne larverne i det, og det har ingen beskyttende langtidsvirkning. Teoretisk kan bekæmpelse i loftstømmer også ske ved varmebehandling. I de fleste tilfælde er det imidlertid en meget dyr . Der er et gammel husråd der siger at petroleum skulle være godt mod borebille angreb. Det er IKKE rigtig, da det er bevisligt at petroleum ikke slår hverken borebiller eller larver ihjel når man bare påsmører det på træet der er angrebet.

Heller ikke langtidsvirkning eller forbyggende effekt er dokumenteret. Bekæmpelse af borebiller. Behandl overfladen med et specialmiddel mod træskadedyr.

Du kan selv gøre det, da det fås vandbaseret. Vælg et, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Hvis der er tale om større bygningsdele, så kontakt et professionelt firma.

Læs også: Udryd dine dræbersnegle – følg ét af disse 7 . Hvad er almindelig borebille? Den almindelige borebille er det insekt. De voksne borebiller (Anobium punctatum) er brune og 3-mm lange. De har flyvetid fra juni til august. Hunnen lægger efter parringen op til æg i sprækker i træet eller i gamle flyvehuller.

Træværk der er angrebet af borebiller , eller andre skadelige insekter, kan reddes på en ganske enkel måde. Det kræver hverken meget arbejde, eller store udskrivelser, og angreb bør stoppes hurtigst mu. Læs her, hvad du skal være opmærksom.

Et mindre angreb af borebiller kan standses, hvis du stryger det skadede træ med et særligt beskyttelsesmiddel mod træskadedyr. Borebillen – eller træormen – er 3-mm lang, brun og bevinget. Den lever kun i løbet af sommermånederne, men har inden da gennemgået et larvestadie, der normalt tager 2-år. Der findes ingen dokumentation for, at petroleum skulle være et effektivt middel mod borebiller. Når husets træværk er under angreb fra insekter, kan det resultere i store følgeskader : Insekter som husbukke og borebiller lever af træ, som de gnaver i eller borer sig igennem for at etablere bo.

Husbukke er svære at opdage, og de nedbryder træ . Derimod har det vist sig, at dieselolie kan være et rimeligt middel på steder, hvor lugten ikke spiller nogen rolle. Midlet trænger ind i træet og slår larverne ihjel. Det forebygger samtidig mod nye angreb senere.

Trin 3: Vi kommer igen efter dage. Ved borebillebekæmpelse er det oftest nødvendigt med .