Menneskeskabt drivhuseffekt

Der foreligger lige så vægtige og videnskabeligt seriøse undersøgelser der taler imod at den globale opvarmning skyldes menneskeskabt drivhuseffekt , som der foreligger . Ved afbrænding af disse fossile brændsler i de seneste 1år er der udledt gigantiske mængder CO som ellers ville forblive i undergrunden. Der er i dag langt større koncentrationer af COi atmosfæren end før industrialiseringen tog fart. Denne ubalance fører til menneskeskabt drivhuseffekt og global . Den globale opvarmning – den menneskeskabte drivhuseffekt.

Men det er først med industrialiseringen, at menneskets påvirkning er blevet global.

Konklusionen er altså skærpet i forhold til de tidligere rapporter og . Artiklen omhandler en mulighed for at lagre COi undergrunden for kr. Gassernes GWP-værdi udtrykkes derfor i carbon dioxide equivalents. Den del af drivhuseffekten, som skyldes menneskelig aktivitet, kaldes menneskeskabt drivhuseffekt. Det kaldes også nogle gange for forstærket drivhuseffekt.

Det meste af den menneskeskabte drivhuseffekt skyldes afbrændingen af fossile brændstoffer, . Den menneskeskabte drivhuseffekt. Jorden skyldes menneskeskabte udslip af drivhusgasser.

Solens stråler opvarmer Jorden. Menneskeskabt drivhuseffekt. Varmen stråler fra Jorden op i atmosfæren. I atmosfæren er der gasser, som kan holde på noget af varmen. Hvis ikke disse gasser fandtes i atmosfæren, ville al varmen stråle ud i rummet.

Så ville det være så koldt, at der ikke kunne være liv på Jorden. Det kan du blive klogere på i denne artikel. Drivhusets vægge tillader kortbølgede solstråler at passere gennem glasset, men. Forskerne har længe arbejdet ud fra teorier om, at COer den primære årsag til den menneskeskabte drivhuseffekt. Nogle forskningsresultater har dog stillet spørgsmålstegn ve om CO2 . Kort fortalt går teorien om drivhuseffekten ud på, at der bliver udledet mere drivhusgas til atmosfæren ved menneskelige aktiviteter, end der optages af jordens grønne planter og havets plankton.

Det medfører ifølge teorien en øget middeltemperatur på Jorden. De gasser, der påvirker drivhuseffekten , . COeller kuldioxid er den væsentligste menneskeskabte drivhusgas. Hvad er menneskeskabt drivhuseffekt ? Samlet set har den frem til i dag bidraget med ca.

Kuldioxid stammer hovedsagligt fra afbrænding af kul, olie og gas.

I princippet burde det være en simpel opgave at finde ud af, hvorvidt det er menneskeskabt kuldioxid eller naturlige klimaændringer, der gør klimaet. Drivhusgasserne virker som en slags isolerende lag i atmosfæren. De lader Solens stråler komme in men sørger for at varmen ikke så nemt slipper ud igen – lige som glasset i et drivhus. Vi kalder derfor fænomenet for drivhuseffekten. Fra: Naturen og klimaændringer i Nordøstgrønland).

De fleste mener, at global opvarmning er menneskeskabt , men hvordan kan man være så sikker på det? CO der forstærker drivhuseffekten og medfører en opvarmning – vil nemt kunne tænkes at starte en lavineeffekt, der medfører store og formentlig ikke-reversible klimaændringer. Der findes både en naturlig drivhuseffekt og en menneskeskabt drivhuseffekt. Den naturlige drivhuseffekt består i, at vanddamp og drivhusgasser kan holde på dele af solens energi i atmosfæren. Det sikrer, at kloden ikke er tindrende kold og ubeboelig.

Vi skal med andre ord være særdeles taknemmelige for den naturlige. Når det bruges i sammenhæng med jordens klima skal det forstås sådan, at mens atmosfærensevne til at lade Solens stråler slippe igennem er uændret, hæmmes Jordens udstråling af varme. Drivhuseffekt består i, at der lukkes mere varme ind end der lukkes ud. Dette får temperaturen til at stige i .