Mekanisk brandventilation

Mekanisk brandventilation. Colt produktprogram her et bredt udsnit af standard løsninger, som primært bygger på produkttypen Liberator. Den findes i udgave F3og F4og. Ved brand er det vigtigt, at bygningen er udstyret med sikkerhedsforanstaltninger til hjælp for både hus og mennesker, indtil beredskabet når frem. På kurset gennemgås de overordnede krav til mekanisk brandventilation og røgudluftning i henhold til DBI retningslinje 027.

Kurset er tilpasset, således at deltagerne indføres i de overordnede krav og de vigtigste faldgruber, så de ved dagens afslutning har det.

Tabel – krav til anvendelse af brandventilation og røgudluftning jf. Principperne for termisk brandventilation er vist på figur l. Naturlig (termisk) brandventilation. Der vil ske en termisk opdrift, når røggasserne udvider . Brandventilation – Del 3: Specifikation for ventilatorer til mekanisk brandventilation.

Den mekaniske brandventilation er ikke nærmere beskrevet i denne vejledning, og skal derfor ud- formes på baggrund af en brandteknisk dimensionering. Oversigt over krav til brandventilationsanlægget. Indenfor det sidste år, er reglerne omkring brandventilation blevet strammet, hvilket betyder at der skelnes mellem begreber.

Termisk brandventilation, som er eksempelvis udluftning via ovenlysvinduer.

Ventilator for røgudluftning skal normalt være klassificeret til klasse F3iht. Hvis brandventilatoren er konstrueret til installation i det fri, skal den være prøvet og klassificeret for snelast iht. Metoden er velegnet til at belyse . Principskitse af termisk brandventilation med røggardin ( røgskærm) og ovenlys. Der skal udarbejdes en styringsstrategi der inkluderer en vurdering af konsekvenser ved svigt eller manglende tilbagemelding fra komponenter.

TERMISK OG MEKANISK BRANDVENTILATION. Overordnet inddeles automatisk brandventilation i to grupper: termisk (ABV-T) og mekanisk (ABV-M). Ved termisk brandventilation bliver varme og røg typisk ledt ud gennem oplukkelige ovenlys i taget. Eksamensforberedelse – Frivillig opfølgningsdag for dem som ønsker dette.

Det er afsnittet som helhe der skal kunne udluftes, f. Enkelte rum behøves nødvendigvis ikke kunne røgudluftes direkte til det fri. Et alternativ til naturlig ventilation kan være mekanisk røgudluftning. Ved komplekse bygninger er det ofte nødvendigt med en kombination af termisk og mekanisk brandventilation for at opfylde kravene fra brandmyndighederne. For at den termiske effekt skal virke og lede varmen og røgen .